Evira: Den sista restriktionszonen som inrättats på grund av fågelinfluensa har upphävts

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har den 3 mars 2017 upphävt också den sista restriktionszonen som inrättats för att hindra fågelinfluensa från att spridas. Den restriktionszon som nu har upphävts finns på Åland.

På Åland har inga nya verifierade fall av fågelinfluensa påträffats, vilket innebär att zonen, som har omfattat så gott som hela Åland, kan upphävas. Restriktionszonen inrättades på grund av fall av fågelinfluensa som påträffats hos vilda fåglar. Restriktionszonen som inrättades kring fågelgården i Mariehamn upphävdes vecka åtta. För närvarande har Finland alltså inte en enda gällande restriktionszon.

På basis av den erfarenhet som samlats om förekomsten och spridningen av fågelinfluensa medan epidemin har pågått bedömer Evira i fortsättningen från fall till fall om restriktionszoner ska inrättas på grund av högpatogen fågelinfluensa som konstaterats hos vilda fåglar. Med hjälp av restriktionszoner försöker man effektivt hindra fågelinfluensan från att spridas från vilda fåglar till fjäderfä och utanför zonerna. I fortsättningen inrättas en zon om detta bedöms väsentligt bidra till att förhindra spridningen av fågelinfluensa.

Smittrisken fortfarande stor
Risken för smitta av fågelinfluensa är fortfarande stor i Finland. Fåglarnas vårflyttning har startat och annanstans i Europa konstateras kontinuerligt nya fall av fågelinfluensa. Det är viktigt att hålla fjäderfän inomhus och att också i övrigt ombesörja skyddet mot sjukdomar på gårdarna i hela landet. Om fågelinfluensan sprids till fjäderfän skulle den orsaka stor dödlighet och kännbara ekonomiska förluster.

Fågelinfluensa sprids lätt från en fågel till en annan, och därför ska både direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar i mån av möjlighet förhindras. Då man går in i och ut ur djurstallarna ska skor och kläder bytas och händerna tvättas ordentligt, eftersom fåglarna sprider sjukdomen också via sina sekret. Misstankar om fågelinfluensa ska ofördröjligen anmälas till kommunalveterinären.

Finlands första fall av fågelinfluensa av typen H5N8 påträffades i november 2016. Hittills har 13 fall av fågelinfluensa påträffats hos vilda fåglar och ett fall på en fågelgård i Mariehamn. Hittills har man lyckats undvika smitta till fjäderfän i Finland.

Läs mer:
Fågelinfluensa i Finland
Skydda djurhållningsplatser mot djursjukdomar
 
Mer information:
Sirpa Kiviruusu, djurens hälsa och välfärd, p. 0400 920 503

Mer från SLC