Riksdagen behandlar tilläggsstöd för jordbrukare

Helsingfors 24.10.2017, 09:20

Politik

Riksdagen behandlar i dag en tilläggsbudget i vilken det föreslås kompletterande stöd för till exempel lantbrukare. För jordbrukare som lider av skördeproblem föreslås ett stöd på 25 miljoner euro, av vilka regeringen uppger att 15 miljoner euro är nya stödpengar.
- Det är alldeles nödvändigt att regeringen godkänner en sådan andel för den här väldigt kärviga ekonomiska situationen. Det skulle till en liten del hjälpa upp situationen men inte ersätta hela skadan, sade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) tidigare.
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK har krävt ännu mera stöd för jordbrukare som lider av skördeskada. MTK uppger att 15-20 procent av sädesskörden inte kunde bärgas i år på grund av de svåra väderförhållanden, vilket förorsakade lantbrukarna förluster på minst 100 miljoner euro.
Syftet är att stöda jordbrukarna som råkat illa ut också på andra sätt, till exempel genom att rikta tilläggsanslag för att stöda deras ork i arbetet. (FNB)

FNB

Mer från SLC