UPM avslutade samarbetsförhandlingar i Tyskland och Österrike

Helsingfors 02.02.2017, 13:13

Ekonomi

Skogsbolaget har avslutat sina samarbetsförhandlingar i Tyskland och Österrike. De var en följd av beslutet att stänga två pappersmaskiner.
Förhandlingarna ledde till att 143 jobb försvinner i Augsburg i Tyskland och 125 i Steyrermühl i Österrike.
I Augsburg har produktionen med den maskin som ska stängas redan upphört. Maskinen i Steyrermühl stoppas i slutet av årets första kvartal.
Produktionen fortsätter i båda fabrikerna med maskiner som blir kvar. (FNB)

FNB

Mer från SLC