Utlåtande om förslag till inkomster som tillämpas vid förskottsuppbörden 2020

SKATTEFÖRVALTNINGEN
Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Dnr VH/3889/00.01.00/2019

Utlåtande om förslag till inkomster som tillämpas vid förskottsuppbörden 2020 

SLC har bekantat sig med Skatteförvaltningens förslag till vilka inkomster som tillämpas vid förskottsuppbörden 2020. Enligt förslaget skulle beskattningens nettoinkomster för jordbrukare höjas med 5,0 % per lantbruksföretagare då år 2018 används som beräkningsgrund.

Den svåra konkurrenssituationen inom det finländska lantbruket påverkar fortfarande producentpriserna på livsmedel i en negativ riktning. Det finns inte heller något som tyder på att produktionskostnaderna inom lantbruket är på väg neråt. Dessutom befinner vi oss i ett osäkert läge med ett eventuellt Brexit som snabbt skulle kunna ändra på producentpriserna inom EU.  

Det är i lantbrukarnas, som i alla andra skattskyldigas, intresse att förskottsinnehållningens belopp är så noggrant fastställd som möjligt i enlighet med lagen om förskottsuppbörd 3 §.  

SLC anser att situationen gällande producentpriser är osäker och att en höjning därför inte vore lämplig. 

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Jonas Laxåback                Ellinor Sundqvist 
Verksamhetsledare           Jurist

Mer från SLC