Pressmeddelande: ÖSP återvalde Långgård och övriga styrelsen

ÖSP (Österbottens svenska producentförbund r.f.) har idag den 13.12 på förbundets höstmöte återvalt Tomas Långgård från Malax till förbundets ordförande och Niclas Sjöskog från Purmo till förbundets viceordförande för år 2023.


Av de medlemmar i förbundsstyrelsen i tur att avgå återvaldes alla.

Tommy Ehrs från Vörå till ordinarie, med Leif Bäck från Vörå som ersättare.

Jonny Kronqvist från Nykarleby till ordinarie, med Robin Strand från Pedersöre som ersättare.

Mandattiden för styrelsemedlemmar är tre år. Dessa valdes för 2023 till 2025.

Ett kompletteringsval gjordes i förbundsstyrelsen. Sören Stenroos från Malax valdes som ny ersättare till ordinarie medlem Bjarne Mara från Korsholms södra för resterande mandatperiod 2021-2023.

Tilläggsinformation:
Fredrik Grannas
Ombudsman ÖSP
Tfn 050 358 0198

Mer från SLC