SLC Nyland är orolig för djurgårdarnas framtid

SLC Nyland är orolig för djurgårdarnas framtid. De står inför utmaningar på flera fronter då gödsel-, bränsle- och elpriserna skjutit i skyarna medan producentpriserna endast stigit blygsamt och det meddelades att nötbidragets utbetalningstid ändrar. Det är viktigt att vi upprätthåller en hög självförsörjningsgrad och i den spelar även djurgårdarna en viktig roll.

SLC - Kor Bete7 Mw

De finska husdjursgårdarna minskar i antal i en hisnande takt. På tio år halverades mjölkgårdarnas antal för att nu vara under 5000. I Nyland finns det få djurgårdar kvar och därför är det viktigt att de inte mera minskar. Idag är det ännu viktigare än förr att vi har en hög självförsörjningsgrad av matproduktion och i det spelar även landets djurgårdar en viktig roll.

Enligt Hanna Westman, SLC Nylands fullmäktigeordförande glöms fördelarna med husdjursproduktionen ofta bort i dagens hetsiga debattklimat.

-Husdjursproduktionen ger avsättning för fodersäd och vall som växer bra i vårt avlånga land. Husdjursproduktionen skapar arbetsplatser och en levande landsbygd. Betande djur gör markerna rika på värdefulla växter, fåglar och insekter. Betande djur är helt avgörande för att hålla landskapet öppet och för att främja naturens mångfald. Med hjälp av djurspillning som sprids på åkrarna minskar behovet att gödsla med konstgödsel, sa Westman på fullmäktiges ordinarie höstmöte den 31 oktober på Valio i Helsingfors.

Djurgårdarna har en tuff vinter framför sig då vallen växte dåligt på flera ställen i somras på grund av torkan. Samtidigt har gödsel-, bränsle- och elpriserna skjutit i skyarna medan producentpriserna stigit blygsamt.

-I den ansträngda situationen känns det ofattbart att det på sommaren meddelades att de EU-finansierade bidragen för mjölkkor och nötkreatur först skulle betalas ut år 2023 på grund av förändringar i stödsystemet, kommenterar Westman.

Efter påtryckningar kan det vara att 40 procent av bidraget betalas i december jämfört med 70 procent tidigare år men ännu har inte det inte bekräftats, vilket också väcker bestörtning på fältet.

För att djurgårdarna skall finnas kvar även efter dessa krisfyllda år behöver producenterna förutsättningar till att bedriva sin verksamhet. SLC Nyland kräver högre producentpriser för att producenterna skall kunna täcka de allt dyrare insatserna samt att handelns vinster måste rinna ner hela vägen ner till primärproduktionen.

Tilläggsinformation:

SLC Nylands fullmäktigeordförande Hanna Westman, tfn 050 367 6829
SLC Nylands förbundsordförande Thomas Antas, tfn 050 3079919

Mer från SLC