Utlåtande om statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2023

Jord- och skogsbruksministeriet
Juha Vanhatalo
kirjaamo.mmm@gov.fi

ÄRENDE: VN/28819/202 UTLÅTANDE OM STATSRÅDETS FÖRORDNING OM NATIONELLT STÖD FÖR SOCKERBETA 2023

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande i ärende VN/28819/202. Vi konstaterar att förordningen utgår från EU marknadsordningens maximala nationella stödbelopp om 350 euro/ha. SLC utgår från att statsrådet allokerar finansiering för utbetalning av maxbelopp även år 2023.

Gällande sockerbetsproduktionen i Finland oroas vi över risk för minskad produktion i och med stigande kostnader, vilket i värsta fall kunde leda till att det för aktörerna inom branschen inte ser sockerbetan som lönsam och därmed i värsta fall fabriken stänger.

Sporrande stödelement så som det förordningens nationella stöd är av högsta vikt så som även tillräckliga transportersättningar då det konstaterats att produktion långt från landets enda fabrik blir allt mer avgörande. Gällande transportersättningen återkommer SLC då dess förordning kommer på utlåtande.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC