12.10 kl. 14 Träff för ekoaktörer på KoneAgria-mässan

Ekoaktörer inbjuds till ett utvecklings- och samarbetsmöte i samband med KoneAgria-mässan i Tammerfors torsdagen 12.10.2023 kl. 14-16 (kabinett Myrsky).

Under det senaste året har det hänt mycket kring och inom ekobranschen i Finland. Speciellt oroväckande är att ekokonsumtionen sjunkit i Finland, de nordiska länderna och i Tyskland. De stigande livsmedelspriserna har klart också påverkat försäljningen av ekoprodukter. I fjol låg dock försäljningen av ekoprodukter fortfarande på en högre nivå än före 2019 dvs före coronapandemin.

SLC:s ekoutskott och projekt Eko+ har diskuterat denna trend under sina möten och sammankallar därför ekoaktörer och ekoproducenter för att diskutera hur man kunde komma vidare med konkreta åtgärder.

Diskussionstillfället är informellt, dvs alla mötesdeltagare får säga sin åsikt, komma med förslag mm. men leds av en mötesordförande och -sekreterare. ProLuomu rf's representant deltar i träffen och informerar om det senaste gällande handel och export av ekolivsmedel. Tillfället är tvåspråkigt, så att var och en pratar sitt eget språk.

Tid:
Torsdagen den 12 oktober 2023 kl. 14.00-16.00.

Plats:
Kabinett Myrsky, på KoneAgria-mässan i Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, Tammerfors.

Anmälan:
Anmäl dig senast 9.10.2023 till Ann-Sofi Ljungqvist (ann-sofi.ljungqvist@yrkesakademin.fi, 044 750 3220) eller Micaela Ström (micaela.strom@nsl.fi, 044 380 7771).

Hjärtligt välkomna!

Steve Nyholm
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f.´s (SLC) ekoutskottsordförande och styrgruppsordförande för projekt Eko+

Ann-Sofi Ljungqvist, projektledare
Micaela Ström, projektkoordinator


Arrangörer för tillfället är SLC och Projekt Eko+. Projekt Eko+ finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden (EUGFJ) via Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland och Österbotten.

Mer från SLC