Mat, säkerhet och välfärd - MTK och SLC erbjuder regeringen hållbar tillväxt och kräver stark EU-påverkan

Den kommande regeringen måste balansera statsbudgeten och säkra den ekonomiska tillväxt som är nödvändig för välfärden. Ett livskraftigt Finland kräver utöver åtstramningar även en modig och sporrande näringspolitik samt en stark och inflytelserik EU-politik. Skogarnas tillväxt och förädling som hörnsten i ekonomin måste tryggas. Regeringens matpolitik måste ta sikte på tillväxt och ökad export. Producentorganisationerna MTK och SLC överlämnade sina förslag till regeringsprogrammet vid Ständerhuset på onsdagen.

SLC - 20230503 083506

Samlingspartiet, Sannfinländarna, SFP och KD förhandlar som bäst om ett program under regeringssonderare Petteri Orpos ledning. Producentorganisationerna Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC uppmanar regeringen att modigt utnyttja naturresurssektorns tillväxtpotential i sitt program.

För att förbättra jordbrukets lönsamhet krävs en internationalisering av hela livsmedelskedjan och en betydande ökning av livsmedelsexporten. Som ett spetsprojekt för regeringsperioden inrättas ett separat program för livsmedelssektorns tillväxt. Som en del av programmet måste den inhemska livsmedelsmarknadens funktion och producenternas ställning även förbättras genom lagstiftning. Producentorganisationerna betonar att den inhemska livsmedelsproduktionen är nationens livförsäkring och att dess finansiering måste hållas stabil och på en tillräcklig nivå oberoende av ekonomiska konjunkturer.

Den administrativa bördan för jordbrukssektorn måste minskas och lagstiftning får inte medföra ytterligare kostnader utan att jordbruksföretagarna kompenseras.

Skogssektorns betydande bidrag till den nationalekonomiska värdeökningen måste tryggas och dess verksamhetsförutsättningar får inte försämras. Det är avgörande att beslutanderätten för skogspolitiken bevaras på nationell nivå. Regeringen bör på olika sätt satsa på att öka skogens tillväxt och hälsa. Att öka användningen av skogen är inte ett hot mot kolsänkorna eller naturens mångfald, hälsar MTK och SLC till regeringsförhandlarna.

Energikrisen till följd av Rysslands anfallskrig kräver en fortsatt målmedveten övergång till förnybar energi. Detta stärker Finlands hållbara konkurrenskraft och främjar uppnåendet av våra klimatåtaganden. En betydande ökning av biobaserad förnybar energi måste säkerställas. Med tanke på försörjningsberedskapen samt behovet av odlings- och strötorv är det också viktigt att kunna utnyttja energitorv. Dessutom måste det skapas gynnsamma investeringsmöjligheter för vätgasekonomin.

MTK och SLC påpekar att förnybar energi till stor del produceras på landsbygden och med resurser från landsbygden. Energipolitiken måste därför ha markägarnas förtroende. Även klimat- och miljöåtgärder måste respektera äganderätten, bygga på avtal och ersättas.

På drygt ett år har Europas säkerhet genomgått en dramatisk och snabb förändring. Denna förändring måste också beaktas i den nya regeringens arbete. MTK och SLC föreslår att regeringen, utöver nationella åtgärder, måste driva på att få EU-finansiering för ett nytt östgränsprogram. Det är en säkerhetsfråga på EU-nivå att hela Finland förblir livskraftigt ända fram till EU:s och Natos östgräns.

MTK och SLC överlämnade sina förslag till regeringsförhandlarna i Helsingfors på onsdagen.

Mera information om organisationernas mål för regeringsprogrammet:
- www.mtk.fi/eduskuntavaalit
- slc.fi/riksdagsval2023

Tilläggsinformation:
Thomas Antas, SLC, vice ordförande, tfn 050 307 9919
Jonas Laxåback, SLC, verksamhetsledare, tfn 040 940 2734
Juha Marttila, MTK, ordförande, tfn 050 341 3167
Jyrki Wallin, MTK, verksamhetsledare, tfn 050 522 5207

Mer från SLC