SLC: Regeringens gödsel- och elkostnadsstöd till jordbruket är en brygga i värsta kostnadskrisen

Regeringen gav idag ett förslag till lag om temporärt kostnadsstöd för jordbruket som en del av regeringens tilläggsbudget. Stödet som riktas till höga el- och gödselkostnader inom jordbruket uppgår till 96 miljoner euro. Enligt SLC har det skett förbättringar i lagförslaget efter utlåtanderundan så att stödet bättre når gårdar som drabbats av kostnadsökningar.

SLC - IMG 8664
SLC: Regeringens gödsel- och elkostnadsstöd till jordbruket är en brygga i värsta kostnadskrisen

– Det är ett värdefullt kostnadsstöd som visar att regeringen tar lantbrukets kostnadskris på allvar. Det är också tydligt att regeringen har lyssnat på SLC för att stödet bättre ska nå gårdar som drabbats av överhöga el- och gödselkostnader, säger Christoffer Ingo, lantbrukspolitisk sakkunnig på SLC.

Lagförslaget innebär att 35 % av gödselkostnader mellan 500–800 euro per ton ersätts. Självrisken för att erhålla stödet är 500 euro och det högsta belopp som kan utbetalas är 35 000 euro. Även flytande och organiska gödselmedel kan stödas. När det gäller elstödet ersätts 40 % av elkostnader mellan 13 och 40 cent per kilowattimme. Även här är självrisken 500 euro och det högsta beloppet som kan utbetalas är 50 000 euro.

SLC har under beredningsprocessen lyft fram att stödet inte får rinna i väg till gödselindustrin eller handeln.
– SLC förutsätter att regeringen ger Konkurrens- och konsumentverket KKV i uppdrag att noggrant följa med gödselindustrins prissättning i Finland och i övriga EU för att undvika eventuella marknadsstörningar på grund av gödselstödet, säger Ingo.

– Kostnadsstödet reder inte upp jordbrukets lönsamhetskris men det ger gårdar en brygga för att klara den värsta kostnadskrisen, påminner Ingo.

Tilläggsinformation:
Christoffer Ingo, lantbrukspolitisk sakkunnig, SLC, tfn 040 545 5472

Mer från SLC