Utlåtande angående ändringar i vattenlagen

Justitieministeriet
registratorskontoret.jm@gov.fi

VN/335/2019

Utlåtande angående ändringar i vattenlagen

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. tackar för möjligheten att ge utlåtande angående ändringar i vattenlagen.

SLC anser det positivt att på ett principiellt plan påföra fiskevårdsskyldigheter och fiskerihushållningsavgifter på sådana inrättningar som hittills inte varit skyldiga till att ersätta för skador de förorsakat på fiskebestånden. SLC ser även positivt på att genom detta trygga och återställa fiskbeståndens levnadsförhållanden och vandringsförbindelser.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback
Verksamhetsledare

Mer från SLC