7.5 Utbildningsdag på Åland om arbetsgivarfrågor, ledarskap och växtskydd

SLC - Utbildningsdag Aland webb 20240507 ny

Välkommen på en utbildningsdag för medlemmar och branschaktörer om aktuella frågor för landsbygdsföretagare tisdagen den 7 maj kl. 9.00-14.30 på Arkipelag (Strandgatan 35, Mariehamn).

PROGRAM:

8.30 Välkomstkaffe

9.00 Utbildningsdagen inleds

 • Öppning av utbildningsdagen
  Birgitta Eriksson-Paulson, Ålands producentförbund ÅPF
 • Hälsning från Ålands landskapsregering
  Arsim Zekaj, social- och hälsovårdsminister
 • Arbetsgivaransvar, lagstiftning och kollektivavtal
  Kristel Nybondas, Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF
 • Lunch
 • Kommunikation och ledarskap med anställda från olika kulturer
  Elli Flén och Lars Losvik, Losvik & Flén
 • Aktuellt om växtskydd för frukt- och bär
  Tomi Pousi, Frukt- och Bärodlarnas förbund HML
 • Supportklinik och eftermiddagskaffe – diskutera med och få råd på vägen av utbildningsdagens föreläsare och experter.

Utbildningsdagen är kostnadsfri för deltagarna och det ingår lunch samt morgon- och eftermiddagskaffe.

Utbildningsdagen ordnas av ÅPF och SLC i samarbete med Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF och Frukt- och Bärodlarnas förbund HML.

Anmäl dig till ÅPF senast den 28 april:
sue.holmstrom@landsbygd.ax eller tfn 0457 343 2770.

Mer från SLC