E 58/2023 vp Valtioneuvoston selvitys: Suomen avaintavoitteet EU-vaalikaudelle 2024–2029 Ymv

Eduskunta
Ympäristövaliokunta

ASIA: E 58/2023 vp Valtioneuvoston selvitys: Suomen avaintavoitteet EU-vaalikaudelle 2024–2029

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä Suomen EU- avaintavoitteista. Alla olevat kohdat ovat erillisnostoja käsittelyssä olevaan perusmuistioon.

  • Suomelle EU:n yhteinen maatalouspolitiikka ja sen rahoitus on todella tärkeä asia. Nykyinen maatalousbudjetti on liian pieni ja tämä ei kata kaikkia niitä uusia kustannuksia, jota tuodaan maatalouspolitiikkaan. Tukien arvo on myös laskenut nykyisen budjettikauden aikana. Suomen osalta on myös tärkeätä, että maataloustukien osarahoitusmahdollisuus säilyy. Tällä tavalla turvataan, että maataloustuotanto voi jatkua kautta Suomen ja ympäristötoimenpiteitä ja eläinten hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä voidaan myös tukea.
  • Tulevalla EU-kaudella EU:n laajentuminen on vahvasti esillä. Laajentumisen osalta Ukraina tulee vaikuttamaan suuresti EU:n sisäiseen markkinaan ja varsinkin EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan. SLC katsoo, että EU:n tulisi jo tulevalla kaudella ottaa tarvittavat askeleet niin että Ukrainan tuleva EU-jäsenyys on hallittu sekä ruokamarkkinoiden toimivuuden ja EU:n tukipolitikan osalta.
  • Viimeiset vuodet ovat osoittaneet, että EU voi tuoda erilaisissa kriisitilanteissa vakautta jäsenmaihin. Covid-pandemia ja Venäjän hyökkäyssota ovat aiheuttaneet suuria muutoksia ruokamarkkinoihin ja maataloustuotantoon tarvittaviin tuotantopanoksiin. Ruokatuotanto, joka on tärkeä toimiala tarvitsee myös jatkossa nopeasti ja helposti käytettävissä olevaa erillistä rahastoa. Nykyinen rahasto on puutteellinen koska käyttö on epäselvä ja rahasto on liian pieni.
  • SLC katsoo, että EU-sääntelyn osalta EU:n tulisi enemmän keskittyä suuriin sääntelykokonaisuuksiin ja näihin aina teettää arvioinnin kustannuksista, hallinnollisesta taakasta ja todellisista vaikutuksista. Nykyinen käytäntö on tuonut maataloudelle sellaisia sääntöjä, jotka vähentävät ruoantuotanto, lisäävät tuotantokustannuksia ja joiden tavoitteelliset vaikutukset ovat pieniä.
  • Suomi on EU:n metsäisin maa ja yhteiskunta on riippuvainen siitä, miten Suomessa käytetään metsiä. Viimeisten vuosien aikana EU:lta on tullut monta säädösesitystä, jotka vaikuttavat metsien käyttöön. Säädösesitysten pohja on ollut joko ympäristö- tai ilmastopolitiikan tavoitteet. Näiden kautta on suoraan vaikutettu metsäpolitiikkaan. Tästä syystä olisi todella tärkeätä, että Suomen kanta metsissä liittyvissä asioissa on yhteinen ja selkeä, joka pohjautuu kestävään ja taloudelliseen metsien käyttöön.
  • Suomen teollisuus ja elinkeinoelämä on riippuvainen toimivasta meriliikenteestä ja liikenneinfrasta. Tulevalla EU-kaudella tulisi kehittää Itämeren meriliikennettä ja turvata toimivat vientireitit maailmalle. Itämeri-alueelle tulisi myös kohdentaa kehittämistoimenpiteitä.
  • Viimeiseksi SLC haluaa alleviivata EU-vaikuttamisen ja ennakkovaikuttamisen tärkeyden. Nykyinen hallitus on hyvin linjannut, että hallitus jatkuvasti määrittää strategiset prioriteet, vaikuttaa ja seuraa näitä.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.
Jonas Laxåback, toiminnanjohtaja

Mer från SLC