SLC:s utmaning till livsmedelssektorn: Hela livsmedelssektorn måste agera och gå bakom tillväxtprogrammet för livsmedelsbranschen

Regeringens satsningar på tillväxtprogrammet för livsmedelsbranschen är avgörande, men det räcker inte. Hela livsmedelssektorn måste gå samman bakom livsmedelsbranschens tillväxtprogram och agera för samma mål för att jordbrukets lönsamhetsutmaningar inte ska riskera hela den finländska matproduktionen.

SLC - 20240403 090801
SLC:s fullmäktige höll vårmöte i Helsingfors 3 april 2024.

– Vi måste jobba med att stärka våra egna företag och se till att vi har konsumenternas förtroende. Vi måste jobba ännu mera med att få matkedjans alla parter, framför allt handeln, att inse att jordbrukets katastrofalt svaga lönsamhet på allvar riskerar den finländska matproduktionen, sade SLC:s fullmäktigeordförande Kristian Westerholm när han öppnade SLC-fullmäktiges vårmöte på onsdagen (3.4.2024).

Även SLC:s centralförbundsordförande Mats Nylund betonade samarbetet i livsmedelskedjan för att tackla försämringar av producentpriser samt konsumenternas försämrade köpkraft och förändrade köpbeteende. SLC betonar även att livsmedelssektorns företag bör se över sina strategier för att öka livsmedelsexporten.

– Regeringens tillväxtprogram är ett svar på livsmedelssektorns utmaningar. Men det räcker inte med regeringens åtgärder. Hela livsmedelssektorn måste agera tillsammans och gå samman bakom livsmedelsbranschens tillväxtprogram, sade Nylund och utmanade därmed den övriga livsmedelssektorn.

Det viktigaste EU-valet någonsin?

Westerholm och Nylund riktade även blickarna mot EU-valet den 9 juni och nästa CAP-period för den gemensamma EU-jordbrukspolitiken.
– Detta EU-val är kanske det viktigaste hittills. När det nuvarande parlament valdes 2019 var världen en annan. Vi visste inget om en anstormande pandemi och få kunde tänka sig ett krig i Europa. Då parlamentet och kommissionen satte upp ambitiösa klimatmål i EU:s Gröna giv blev resultatet en uppsjö av alltför svåröverskådliga och detaljerade EU-lagförslag för jord- som skogsbruket, sade Westerholm.

Nästa parlament och kommission måste göra beslut som går att implementera inom det differentierade jord- och skogsbruket runt om i Europa. De övergripande målen ska fastställas gemensamt, men detaljstyrningen måste lämnas åt medlemsländerna.
– EU måste lita på att medlemsländerna vet hur EU-beslut bäst kan implementeras nationellt. Vi kan producera både mat, virke och energi på ett sätt som stöder klimatmålen och stärker biodiversiteten, men EU måste skapa förutsättningar för en lönsam, hållbar och växande matproduktion, sade Nylund.


Tilläggsinformation:
Kristian Westerholm, SLC:s fullmäktigeordförande, tfn 041 462 2818
Mats Nylund, SLC:s centralförbundsordförande, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734


Länkar:
- Fullmäktigeordförande Kristian Westerholms öppningsanförande vid SLC-fullmäktiges vårmöte 3.4.2024
- SLC:s EU-valprogram: slc.fi/eu2024
- Pressmeddelande på finska / Tiedote suomeksi

Mer från SLC