Utlåtande om utkastet till ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2024

Jord- och skogbruksministeriet
kirjaamo.mmm@gov.fi


VN/10711/2024

Ärende: Utlåtande om utkastet till ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till Södra Finland 2024

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2024.

SLC anser att det reserverade anslaget till trädgårdssektorn på AB-området skall användas fullt ut om det finns utrymme.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Johanna Smith
Trädgårdsombudsman

Mer från SLC