Utskott

Spannmålsutskottet
Ordförande Sixten Mattsson, ledamöter: Jonas Lundberg, Agneta Sviberg, Stefan Sundborg

Marknadsföringsutskottet 
Ordförande Liz Mattsson, ledamöter Adam Söderlund, Staffan Mörn, ÅCA, Ålands Trädgårdshall, Ålands Skogsägarförbund, AB Lantbruk

Specialodlarutskottet 
Ordförande Mikael Lundell, ledamöter Mikael Perander, Tord Sarling, Ann-Christin Mansén-Kalm och Pontus Grunér.

Husdjursutskottet 
Ordförande Birgitta Eriksson-Paulson, ledamöter: Mikael Pellas, Jan Eriksson, Per-Ole Mattsson, Henrik Karlsson, Maija Häggblom och Nicklas Mörn

Skatteutskottet
Ordförande Bo-Erik Sandell, ledamöter Klas Mörn, Lars-Johan Mattsson.

Ekologiska utskottet 
Ordförande Tage Eriksson, ledamöter Niklas Mörn, John Mattsson, Mari Söderdahl, Erik Ekström och Annette Häger-Ahlström

Ungdomsutskottet 
Ordförande Johan Holmqvist, ledamöter Liz Mattsson, Fredrik Söderlund, Elina Lindroos, Christian Påvalls, Kristoffer Lundberg, Jon Eriksson och Anton Alm

Skogs- och energiutskottet 
Ordförande Nils Mörn, ledamöter Leif Sundberg, Per-Ole Mattsson och Ralf Fagerholm.

Kvinnoutskottet 
Ordförande Yvonne Mattsson, ledamöter Hanna Nordberg, Maija Häggblom och Annette Loumann. 

Mark och miljöutskottet 
Ordf. Harry Ekström, ledamöter: Tage Mattsson, Anders Jansson och Nils Eriksson.

Mer från SLC