ÖSP:s lokalavdelningar

Esse lokalavdelning
ordf. Ola Sandberg
Bäckbyvägen 499
68830 Bäckby
040 573 8653
ola.sandberg(at)anvianet.fi

Jeppo lokalavdelning
ordf. Glenn Strengell
Jungarvägen 262
66850 Jeppo
050 522 5442
glenn.strengell(at)agrolink.fi

Karleby lokalavdelning
ordf. Mats Holmqvist
Linnusperävägen 103
67600 Karleby
0400 598 254
mats.holmqvist(at)anvianet.fi

Korsholms södra lokalavdelning
ordf. Nils-Erik Lång
Lillkyrovägen 103
66520 Veikars
050 326 1061
nils-erik.lang(at)elmontoren.com

Korsnäs lokalavdelning
ordf. Roger Backholm
Korsbäckvägen 356
66230 Korsbäck
050 553 1799
roger.backholm(at)netikka.fi

Kronoby lokalavdelning
ordf. Johan Drycksbäck
Söderbyvägen 59
68500 Kronoby
050 303 1392
johan.drycksback(at)gmail.com

Kvevlax lokalavdelning
ordf. Johnny Enström
Veikarsvägen 85 B
66530 Kvevlax
0500 380 241
johnny.enstrom(at)agrolink.fi

Lappfjärd lokalavdelning
ordf. Mikael Hoxell
Korsbäckvägen 84
64320 Dagsmark
0400 560 365
mikael.hoxell(at)gmail.com

Larsmo lokalavdelning
ordf. Ronny Snellman
Västerbyvägen 106
68560 Eugmo
050 339 2113
ronnysnellman(at)hotmail.com

Malax lokalavdelning
ordf. Joakim Smeds
Nämndesbackvägen 78
66140 Övermalax
041 446 8728
joakim.smeds(at)netikka.fi

Maxmo lokalavdelning
ordf. Bo-Stefan Rådman
Kvimovägen 188
66640 Maxmo
044 557 3121
bostefanradman(at)netikka.fi

Munsala lokalavdelning
ordf. Sebastian Pott
Jussilavägen 1115
66850 Pensala
040 047 8528
sebastian.pott(at)pensala.fi

Nedervetil lokalavdelning
ordf. Anton Broända
Nybyvägen 171
68410 Nedervetil
045 317 6240
anton.broanda@gmail.com

Nykarleby lokalavdelning
ordf. Andreas Frostdahl
Jakobstadsvägen 602
66900 Nykarleby
050 349 2866
andreas.frostdahl(at)agrolink.fi

Närpes östra lokalavdelning
ordf. David Nyman
Svartbäck östra 50
64200 Närpes
050 359 2611
cdnyman(at)hotmail.com

Oravais lokalavdelning
ordf. Johan Häggblom
Rauskvägen 12
66840 Pensala
050 592 5188
johan.haggblom(at)pensala.fi

Pedersöre lokalavdelning
ordf. Mats Finne
Norrsidansvägen 204
68920 Forsby
040 505 0481
mats.finne(at)multi.fi

Purmo lokalavdelning
ordf. Johannes Stenmark
Överpurmovägen 181
68930 Purmo
050 412 0942
stenmark.johannes(at)gmail.com

Pörtom lokalavdelning
ordf. Tobias Dahlblom
Långtåget 33
66270 Pörtom
050 344 3181
tobias(at)dahlblom.fi

Replot-Björköby lokalavdelning
ordf. Jonas Nord
Björkövägen 540
65870 Björköby
0500 774 681
jonas.nord(at)netikka.fi

Sideby lokalavdelning
ordf. Samuel Ingves
Frivilasvägen 49
64480 Skaftung
040 839 8370
ingves_87(at)hotmail.com

Solf lokalavdelning
ordf. Staffan Majors
Solfvägen 89 A
65450 Solf
050 375 8944
smajors(at)agrolink.fi

Sundom lokalavdelning
ordf. David Köping
Söderfjärdsvägen 346 B
65410 Sundom
040 595 9029
david.ktele(at)gmail.com

Terjärv lokalavdelning
ordf. Sanna Särs
Vuojärvivägen 114
68700 Terjärv
040 736 2132
sanna_hagg@hotmail.com

Tjöck lokalavdelning
ordf. Anders Lillandt
Björndalsvägen 140
64140 Tjöck
050 463 2196
anders.lillandt(at)krsnet.fi

Västra Närpes lokalavdelning
ordf. Hans Vikstrand
Sandhedvägen 147
64510 Nämpnäs
050 516 9439
hans.vikstrand(at)pp.inet.fi

Vörå lokalavdelning
ordf. Jonas Östman
Lotlaxvägen 230
66600 Vörå
050 523 5319
ostman.j(at)hotmail.com

Yttermark lokalavdelning
ordf. Thomas Edström-Simons
Östralinjen 1304
64220 Yttermark
040 729 4711
edstromsimons@gmail.com

Övermark lokalavdelning
ordf. Jan-Anders Lindfors
Valsbergsvägen 686
64610 Övermark
040 722 3791
ja.lindfors(at)agrolink.fi


TRÄDGÅRDSAVDELNINGAR:

Korsnäsnejdens trädgårdsproducenter
ordf. Mirza Hodzic
Bovägen 20
66200 Korsnäs
040 962 5254
mirza.hodzic1978(at)gmail.com

Malaxnejdens trädgårdsproducenter
ordf. Tore Svarvar
Björneborgsvägen 2621 D
66260 Svarvar
050 518 1935
tore.svarvar(at)bob.fi

Närpes trädgårdsproducenter
ordf. Joakim Strand
050 562 1296
Skrattnäsvägen 926
64250 Pjelax
strandjoakim(at)hotmail.com

Frilandsodlarnas lokalavdelning
ordf. Christer Finne
Långmossvägen 419
65450 Solf
(06) 344 7736, 0500 108 091
finne(at)agrolink.fi

Mer från SLC