Ekostödutbildningsmaterial våren 2023

Ekosstödutbildningens föreläsningsmaterial och Frågor&svar.

Välkomna Ersättning för ekologisk produktion och förbindelsens villkor Miljöersättningens villkor, miljösystem och villkorlighetens kompabilitet med ekologiska produktionen Ekokontroll Råd 2030 och beaktande av nya ekoförordningen vid ekokontroll Ekostödutbildningens Frågor & svar

.

Ekosstödutbildningens bandningar


Välkomna och praktiska frågor. Helena Fabritius, SLC Åboland
Ersättning för ekologiskproduktion och föbindelsevillkoren. Esme Manns, Nylands NTM-central.
Miljöersättningens villkor, miljösystem och villkorlighetens kompabilitet med ekologiska produktionen. Esme Manns, Nylands NTM-central.
Ekokontroll. Tobias Bruce, Nylands NTM-central.
Del 1
Del 2
RÅD 2030 och beaktande av nya ekoförordningen vid ekokontroll. Micaela Ström, NSL.
Mer från SLC