​Tidningen Landsbygdens Folk

www.landsbygdensfolk.fi

SLC ger år 2024 ut 45 nummer av tidningen Landsbygdens Folk (LF) som är Finlands främsta landsbygdstidning på svenska. Landsbygdens Folk ingår i den årliga medlemsavgift som SLC:s medlemmar erlägger så att en tryckt tidning ingår per medlemsgård, stödande medlem eller studerande medlem.

SLC:s skogsägarmedlemmar i skogsvårdsföreningarna får som medlemsförmån år 2024 tre temanummer av Landsbygdens Folk med skogstema (26.4, 23.8 och 1.11).

Medlemmar kan även läsa LF online på www.landsbygdensfolk.fi eller i LF-appen.

Inloggning till landsbygdensfolk.fi

SLC-medlemmar (ÖSP/SLC Nyland/SLC Åboland/ÅPF):
Logga in med ditt personliga tiosiffriga SLC-medlemsnummer (exempel: 9123045678). Lösenordet är de sex sista siffrorna i medlemsnumret (exempel: 045678).

Medlemsnumret finns på ditt medlemskort. Du kan även kontakta ditt producentförbund för att få ditt medlemsnummer. (OBS! Numret på tidningen är inte ditt medlemsnummer). Observera att sifferkoden på din tryckta medlemstidning inte är din personliga medlemsnummer.

Skogsägarmedlemmar:
Skogsvårdsföreningarna tillhandahåller inloggningsuppgifter till SVF-medlemmar för att läsa LF på webben.

Landsbygdens Folks prenumeranter:
Logga in med ditt sexsiffriga Landsbygdens Folk-kundnummer (exempel: L65435). Lösenordet är din fyrasiffriga nummergrupp (exempel: 1106) som finns efter kundnumret.

Dessa nummer finns ovanför ditt namn på ditt senaste nummer av Landsbygdens Folk tryckta tidningen. Du kan även kontakta prenumeration.lf@slc.fi för att få ditt kundnummer och lösenord.

Läs LF som e-tidning i appen

Läs mer på landsbygdensfolk.fi/appen

Om du vill läsa LF som e-tidning på din mobiltelefon eller surfplatta så kan du ladda ner appen Landsbygdens Folk i din mobiltelefons egen app-butik (Play-butiken eller App Store). Appen är gratis.

Då du har laddat ner och öppnar appen ombeds du att skapa ett konto. Skapa först ett konto i appen med valbar e-postadress och valbart lösenord. För att vi ska känna igen dig som medlem eller prenumerant måste du sedan koppla ditt konto till ditt SLC-medlemskap eller en prenumeration.

Har du frågor om LF, ta kontakt med redaktionen

Mer från SLC