Utskott

Ett utskott är ett organ i organisationen som handhar särskilda sakfrågor och som samlar förbundens sakkunniga för att behandla och bereda frågor för SLC:s styrelse.

Centralstyrelsen tillsätter enligt stadgarna ett arbetsutskott, ett skogsutskott och ett trädgårdsutskott för ett kalenderår i sänder. Dessutom kan centralstyrelsen också tillsätta andra beredningsutskott och kommittéer.

För tillfället har SLC dessutom följande 14 specialutskott: finansrådet, ekoutskottet, företagarutskottet, köttutskottet, miljö- och markpolitiska utskottet, mjölksamarbetsgruppen, organisationsutskottet, potatisutskottet, skatteutskottet, socialpolitiska utskottet, sockerbetsutskottet, spannmålsutskottet, trädgårdsutskottet och ungdomsutskottet.

Sammansättningarna i dessa utskott är listade nedan.

SLC:s utskott

Arbetsutskottet

Finansrådet

Ekoutskottet (under uppdatering för 2021)

 • SLC - Steve Nyholm

  Steve Nyholm

  ÖSP, utskottsordförande

 • SLC - Mathias Weckström

  Mathias Weckström

  SLC Nyland

 • SLC - Nicklas Mörn

  Nicklas Mörn

  ÅPF

 • SLC - Jan-Erik Karlsson

  Jan-Erik Karlsson

  SLC Åboland

Företagarutskottet

 • Stefan Saaristo

  ÖSP, utskottsordförande

 • Lotta Storfors

  ÖSP

 • Sebastian Sohlberg

  SLC Nyland

 • Bjarne Gröning

  SLC Åboland

 • Jan Alm

  ÅPF

 • Thomas Lindroth

  SLC

 • SLC - Rikard Korkman

  Rikard Korkman

  Sekreterare

  +358 40 518 9297

Köttutskottet

 • Jonny Kronqvist

  ÖSP, utskottsordförande

 • Johan Snickars

  ÖSP

 • Guy Broman

  SLC Nyland

 • Thomas Johansson

  SLC Åboland

 • Tomas Långgård

  sakkunnig, ÖSP

 • Fredrik Söderlund

  ÅPF

 • SLC - Jonas Laxåback

  Jonas Laxåback

  sekreterare

  +358 40 940 2734

Miljö- och markpolitiska utskottet

 • Thomas Antas

  SLC Nyland, utskottsordförande

 • Bjarne Mara

  ÖSP

 • Johanna Nyman

  ÖSP

 • Andreas Johansson

  SLC Åboland

 • Anders Jansson

  ÅPF

 • Håkan Fagerström

  SLC

 • SLC - Viktor Harvio

  Viktor Harvio

  Sekreterare

  +358 50 356 6616

Mjölksamarbetsgruppen

 • Mikael Österberg

  ÖSP, utskottsordförande

 • Anna-Lena Andtbacka-Fröjdö

  ÖSP

 • Kristian Westerholm

  SLC Nyland

 • Sverker Blomberg

  SLC Åboland

 • Carina Eriksson

  ÅPF

 • Niclas Sjöskog

  ÖSP, sakkunnig

 • SLC - Jonas Laxåback

  Jonas Laxåback

  sekreterare

  +358 40 940 2734

Organisationsutskottet

Potatisutskottet

 • Kaj Hemberg

  ÖSP, utskottsordförande

 • Sören Lawast

  ÖSP

 • Björn Lindström

  SLC Nyland

 • Roger Lindroos

  SLC Nyland

 • Peter Karlgren

  SLC Åboland

 • Jonas Lundberg

  ÅPF

 • SLC - Rikard Korkman

  Rikard Korkman

  Sekreterare

  +358 40 518 9297

Skattepolitiskt utskott

 • Matias Ålgars

  Utskottsordförande, ÖSP

 • Johanna Smith

  ÖSP

 • Magnus Grönholm

  SLC Nyland

 • Lars-Johan Mattsson

  ÅPF

 • Runa-Britt Willberg

  SLC Åboland

 • Mats Nylund

  Sakkunnig

 • Holger Falck

  Sakkunnig

 • SLC - Jonas Laxåback

  Jonas Laxåback

  sekreterare

  +358 40 940 2734

Skogsutskottet

 • Niclas Sjöskog

  ÖSP, utskottsordförande

 • Anders Lillandt

  ÖSP

 • Gösta Lundström

  SLC Nyland

 • Jan Salmén

  ÅPF/Ålands skogsvårdförening

 • Jan-Erik Ravals

  Skogsvårdsföreningen Österbotten

 • David Lundström

  SLC Åboland

 • Kenneth Påhls

  Skogsvårdsföreningen Österbotten

 • Otto von Frenckell

  Södra Skogsreviret

 • Johan Hermansson

  Väståbolands skogsvårdsförening

 • Mats Nylund

  SLC, sakkunnig

 • SLC - Viktor Harvio

  Viktor Harvio

  Sekreterare

  +358 50 356 6616

Socialpolitiska utskottet

 • Tommy Ehrs

  ÖSP, utskottsordförande

 • Mårten Strandvall

  ÖSP

 • Johanna Wasström

  SLC Nyland

 • Anette Blomberg

  SLC Åboland

 • Hannah Nordberg

  ÅPF

 • Mats Nylund

  Sakkunnig

 • Helena Fabritius

  Sekreterare

Sockerbetsutskottet

 • Sebastian Sohlberg

  SLC Nyland, utskottsordförande

 • Henrik Kevin

  SLC Nyland

 • Fredrik Ström

  ÖSP

 • Tom Jansson

  ÅPF

 • Claus Blomberg

  SLC Åboland

 • Stefan Saaristo

  Sakkunnig

 • SLC - Rikard Korkman

  Rikard Korkman

  Sekreterare

  +358 40 518 9297

Spannmålsutskottet

 • Bengt Nyman

  SLC Nyland, utskottsordförande

 • Kim Forsman

  SLC Nyland

 • Thomas Lindholm

  SLC Nyland

 • Bengt Eklund

  ÖSP

 • Martin Edman

  ÖSP

 • Peter Lindström

  SLC Åboland

 • Lars-Johan Mattsson

  ÅPF

 • SLC - Rikard Korkman

  Rikard Korkman

  Sekreterare

  +358 40 518 9297

Trädgårdsutskottet

 • Mikael Lundell

  ÅPF, utskottsordförande

 • Christer Finne

  ÖSP

 • Stefan Skullbacka

  ÖSP/ Närpes grönsaker

 • Kaijus Ahlberg

  NSP

 • Oskar Ekholm

  SLC Åboland

 • SLC - David Pettersson

  David Pettersson

  Sekreterare

  +358 50 563 2719

Ungdomsutskottet

 • Sören Stenroos

  Utskottsordförande, ÖSP

 • Christoffer Ingo

  ÖSP

 • Kim Ekström

  SLC Åboland

 • Leo Klinge

  SLC Nyland

 • Christian Påvals

  ÅPF

 • Joel Rappe

  Sakkunnig

 • SLC - Nora Backlund

  Nora Backlund

  Sekreterare

  +358 44 079 7079

Mer från SLC