Välkommen till SLC Nyland

Vi bevakar de nyländska lantbrukarnas intressen. Tillsammans skapar vi den nyländska landsbygden!