Kan du tyda äggkoden?

SLC - SLC agg 800x500 1

Ägget är ett enastående livsmedel. Näringsrikt, prisvärt och användbart på många olika sätt. Det är en verkligt speciell produkt med sin förtjusande figur och sin förmåga att sköta om sin egen förpackning. Det är ingen tvekan om att vi finländare gillar ägg. Vi äter omkring 12 kilo ägg per person varje år. Vår äggkonsumtion har ökat de senaste tio åren...

Utlåtande gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelsmarknadslagen och 1 kap. 2 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen

Jord- och skogbruksministerietkirjaamo@mmm.fiUTLÅTANDE: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelsmarknadslagen och 1 kap. 2 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (VN/8780/2020) Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) har bekantat sig med utkastet till ändrad livsmedelsmarknadslag och framför härmed följande De ändringar som föreslås härleds från UTP-direktivet som varje enskilt EU-medlemsland ska ta i bruk i sin nationella...

Livsmedelsverket: Restbeloppen av jordbrukarstöd betalas till gårdarna i juni

I juni betalar Livsmedelsverket ut restbeloppen av de jordbrukarstöd som söktes år 2019. Från och med 11.6.2020 betalas EU:s får- och getbidrag, EU:s nötdjursbidrag för tiden mellan 16.9 och 31.12, restbeloppet av ersättning för djurens välbefinnande (cirka 50 %) samt restbeloppen av grundstödet (cirka 5 %), förgröningsstödet (cirka 5 %), EU-stödet till unga jordbrukare (cirka 5 %) och bidraget för jordbruksgrödor...

SLC:s fullmäktige håller digitalt vårmöte 23.6

SLC:s förbundsfullmäktige håller ordinarie vårmöte tisdagen den 23 juni kl. 9.00. Mötet hålls digitalt via SLC:s videomötestjänst. Respektive fullmäktigemedlem får på förhand en videolänk för att koppla upp sig till mötet via sin egen dators, pekplattas eller mobiltelefons webbläsare. Det är även möjligt att vid behov delta i mötet via videoförbindelse från förbundens kanslier. Ett testmöte kommer att ordnas före själva...

JSM: Maximiantalet säsongsarbetare utanför EU ökar med 4500

Regeringen preciserade vid förhandlingarna den 29 maj det maximala antalet säsongsarbetare som jordbruksgårdar och trädgårdsodlingar behöver vid skördetiden. Regeringen beslutade att utöver de 4 500 säsongsarbetare som det tidigare beslutats om får ytterligare 4 500 personer utanför EU anlända till landet för skördebehov inom primärproduktionen från och med den 1 juni. Säsongsarbetare utanför EU får resa in till landet om både...

FFD: Internationellt webbseminarium om riskhantering 11.6

Food and Forest Development Finland FFD ordnar ett internationellt webbseminarium 11.6 om hur småbrukare lyckas hantera kort- och långvariga risker. Seminariet hålls på engelska under titeln “Multidimensional resilience – smallholder producers and farmers managing risks” (Flerdimensionell motståndskraft – småbrukare och jordbrukare hanterar risker). Coronakrisen har medfört att småbrukare i hela världen varit tvungna att anpassa sig till en totalt förändrad...

Miljöministeriet: Hållbar återhämtning tema för det första mötet för rundabordsforumet för klimatpolitik

Rundabordsforumet för klimatpolitik, som har tillsatts av statsrådet, sammanträder första gången torsdagen den 28 maj. Temat för det virtuella mötet är stimulansåtgärder som är hållbara med tanke på klimatet och naturen. Inledande anföranden hålls av ordförandena för arbetsgruppen för hållbar återhämtning, Mari Pantsar och Hannele Pokka, samt av ordföranden för Finlands klimatpanel, Markku Ollikainen. ”Att lösa klimatkrisen är mänsklighetens största och...

Naturresursinstitutet: Fortsatt ökning för energianvändningen av trä 2019

Förbrukningen av träbränslen slog nytt rekord 2019, då den totala förbrukningen ökade för fjärde året i följd. I värme- och kraftverken brändes också mer såväl skogsflis som skogsindustrins biprodukter och virkesavfall jämfört med föregående år. Den proportionellt största ökningen inom fasta träbränslen skedde i energianvändningen återvinningsträ. Enligt Naturresursinstitutets (Luke) statistik uppgick användningen av fasta träbränslen i värme- och kraftverk 2019 till...