SLC Nylands förbundsstyrelse

Till styrelsens möten kallas även fullmäktigeordförande Hanna Westman och ungdoms- och PRutskottets ordförande Leo Klinge.

Mer från SLC