25.8 Öppna ekogårdar på Naturens dag

SLC - Banneri2018 Sv

Finska naturens dag firas i år lördagen den 25 augusti. Då får ekogårdar igen möjlighet att hålla öppet hus. Nu söker arrangörerna gårdar runt om i landet som vill delta i evenemanget. Målet är att 50 ekogårdar ska slå upp sina dörrar för allmänheten i augusti i år. I fjol lockade Naturens dag 35 ekogårdar i 14 landskap att hålla öppen...

15.9 Köp av bonden-dagen: Öppna gårdar i hela landet

SLC - Kopavbonden Ostatilalta 2018 Banner

Den nationella Köp av bonden!-dagen som i september firas för tredje gången lyfter fram matens producenter. Dagen har skapats för att under en gemensam dag erbjuda möjlighet för gårdar och producenter i hela landet att hålla öppen gård, sälja produkter direkt från gården och erbjuda besökare på upplevelser. Du kan delta i temadagen med din gård även om du i...

26-27.11 SLC:s kongress

SLC - Kongress 2018 Savethedate Webb

SLC:s förbundskongress hålls på Korpilampi i Esbo den 26-27 november. Den allmänna förbundskongressen är SLC:s rådgivande organ som fastställer de allmänna riktlinjerna och principerna för förbundets verksamhet. Förbundskongressen sammankallas vart tredje år. Genom kongressen får producentförbund, lokalavdelningar och skogsvårdsföreningar ta del av viktiga frågor och påverka de allmänna riktlinjerna och principerna för centralförbundets verksamhet.  Under kongressen kommer bland annat följande temaområden att behandlas:...