Webbutbildning i sociala medier 11.10 kl. 13

SLC - Mista Ruoka On Kotoisin Herokuva 72 Se

Bra mat växer nära! Bara en del av finländarna känner till varifrån deras mat kommer. Det vill jord- och skogsbruksministeriets kampanj Bra mat växer nära! som inleddes i januari ändra på. Kampanjen har planerats i samarbete med SLC och MTK samt Kommunikationsbyrå Kaiku Helsinki. Som en del av kampanjen ordnas kostnadsfria webbutbildningstillfällen i sociala medier. Den svenskspråkiga utbildningen "Facebooks ABC –...

Ungdoms- och kvinno­träff i Esbo 25-26.11

SLC - A Ungdomskvinnotraff2015 Ah
SLC ungdomsträff och kvinnoträff i Nådendal 2015

SLC bjuder in dig till en inspirerande träff tillsammans med andra aktiva inom SLC-organisationen den 25-26 november, till hotell Korpilampi i Esbo. Samtidigt inbjuds du att delta i SLC:s allmänna förbundskongress som hålls den 26-27 november på samma plats.  Temat för ungdoms- och kvinnoträffen är ”Attityder och påverkan – hur kan jag hitta verktyg för att ta mig fram i livet...

26-27.11 SLC:s kongress

SLC - Kongress 2018 Savethedate Webb

SLC:s förbundskongress hålls på Korpilampi i Esbo den 26-27 november. Den allmänna förbundskongressen är SLC:s rådgivande organ som fastställer de allmänna riktlinjerna och principerna för förbundets verksamhet. Förbundskongressen sammankallas vart tredje år. Genom kongressen får producentförbund, lokalavdelningar och skogsvårdsföreningar ta del av viktiga frågor och påverka de allmänna riktlinjerna och principerna för centralförbundets verksamhet.  Under kongressen kommer bland annat följande temaområden att behandlas:...

10.12 Toppseminarium om skolmåltiden

SLC, Martha och ELO bjuder in till toppseminarium om skolmåltiden 10.12  Skolmåltiden, en av Finlands viktigaste innovationer, fyller 70 år 2018. Det firar SLC, Finlands svenska Marthaförbund och ELO-stiftelsen för främjande av finländsk matkultur genom att i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet ordna ett toppseminarium om skolmåltiden måndagen den 10 december på Hanaholmens Kulturcentrum i Esbo.  Målgruppen för seminariet är beslutsfattare och...