15.9 Köp av bonden-dagen: Öppna gårdar i hela landet

SLC - Kopavbonden Ostatilalta 2018 Banner

Den nationella Köp av bonden!-dagen som i september firas för tredje gången lyfter fram matens producenter. Dagen har skapats för att under en gemensam dag erbjuda möjlighet för gårdar och producenter i hela landet att hålla öppen gård, sälja produkter direkt från gården och erbjuda besökare på upplevelser. Du kan delta i temadagen med din gård även om du i...

Webbutbildning i sociala medier 11.10 kl. 13

SLC - Mista Ruoka On Kotoisin Herokuva 72 Se

Bra mat växer nära! Bara en del av finländarna känner till varifrån deras mat kommer. Det vill jord- och skogsbruksministeriets kampanj Bra mat växer nära! som inleddes i januari ändra på. Kampanjen har planerats i samarbete med SLC och MTK samt Kommunikationsbyrå Kaiku Helsinki. Som en del av kampanjen ordnas kostnadsfria webbutbildningstillfällen i sociala medier. Den svenskspråkiga utbildningen "Facebooks ABC –...

26-27.11 SLC:s kongress

SLC - Kongress 2018 Savethedate Webb

SLC:s förbundskongress hålls på Korpilampi i Esbo den 26-27 november. Den allmänna förbundskongressen är SLC:s rådgivande organ som fastställer de allmänna riktlinjerna och principerna för förbundets verksamhet. Förbundskongressen sammankallas vart tredje år. Genom kongressen får producentförbund, lokalavdelningar och skogsvårdsföreningar ta del av viktiga frågor och påverka de allmänna riktlinjerna och principerna för centralförbundets verksamhet.  Under kongressen kommer bland annat följande temaområden att behandlas:...