SLC - Slc Aboland Web 5

Har du frågor om Finlands jordbruk?

Här har vi öppnat upp aktuella frågor om jordbruk och matproduktion. Utgående från fakta belyser svaren matproduktionen i finländska förhållanden.