Finländsk mat

SLC - Dsc 1168

Finland är världens nordligast jordbruksland och vår inhemska mat odlas i Europas renaste natur. Att producera mat på de finländska breddgraderna kräver både hög yrkesskicklighet, investeringar och hårt arbete av den enskilda bonden.

Det långsiktiga arbetet mellan finländska bönder, fodertillverkare, livsmedelsindustrin och myndigheter har gett många goda resultat. Att vi i Finland har bland den renaste maten i Europa bekräftas av många undersökningar. I internationella jämförelser innehåller den inhemska maten mycket små mängder exempelvis otillåtna rester eller skadliga ämnen. Det är inte ett sammanträffande, utan ett resultat av hela matsektorns medvetna arbete.

Kontrollen av livsmedel sträcker sig ända från jord till bord, vilket betyder att arbetet för att finländarna ska kunna äta trygga och rena råvaror startar på gården. I Finland har man redan i tiotals år medvetet satsat på ett ansvarsfullt förebyggande arbete för att bekämpa t.ex. sjukdomar som smittar mellan djur och människor på gårdarna och förhindra att sjukdomar överhuvudtaget kommer in i livsmedelskedjan.

I menyn till vänster kan du läsa mer om finländsk mat och matproduktion, bl.a. ansvarsfull primärproduktion, matens spårbarhet från jord till bord, närproducerad mat, offentlig upphandling, matspill och bondens andel av priset.

Det finns bara goda skäl att välja mat från Finland. Här har vi plockat fram sex enkla orsaker att välja finländsk mat.

Och kom ihåg: Bakom varje måltid finns åtminstone en bonde!

Läs mer om den finländska matproduktionen i internationell jämförelse på Naturresursintitutet Lukes matfakta-sida

6 orsaker att välja finländsk mat

Mer från SLC