Producentförbunden

SLC har nio medlemsförbund.

Medlemmar är fyra regionala producentförbund: Österbottens svenska producentförbund ÖSP r.f., SLC Nyland r.f., Åbolands svenska lantbruksproducentförbund ÅSP r.f. (SLC Åboland) och Ålands producentförbund ÅPF r.f.

Dessa fyra producentförbund har självständig verksamhet i regionerna och bevakar sina medlemmars och den regionala landsbygdsbefolkningens gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella intressen.

Därutöver har SLC fem skogsvårdsföreningsmedlemmar.

Mer från SLC