SLC söker skogsombudsman

SLC - Slc Soker Skogsombudsman Fb

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är en intresseorganisation för lantbrukssektorn med aktiva medlemsförbund och -föreningar i Svenskfinland. SLC söker nu en skogsombudsman som vikarierar ordinarie skogsombudsman Anders Portin under den tid han verkar som specialmedarbetare för minister Thomas Blomqvist. SLC, som representerar de finlandssvenska skogsägarna, söker nu forstmästare, skogsbruksingenjör eller en person med annan lämplig utbildning och erfarenhet till vikariatet som skogsombudsman för att sköta SLC:s nationella skogsbevakning....

PRESSMEDDELANDE: Finländska livsmedelsföretag starkt representerade i Tyskland - Finlands rykte som ett attraktivt matland stärks

SLC - Igw2020 Brandbild Banner

På konsumentmässan Grüne Woche i Berlin den 17–26 januari 2020 ska Finland presentera bland annat baljhavre, små bryggeriers prisbelönade öl och smaker från den rena nordliga naturen. Rollen som partnerland på mässan 2019 med temat Aus der Wildnis, Från den vilda naturen, gjorde Finland mer känt som ett mat- och turistland. Prognosen för värdet av Finlands livsmedelsexport till Tyskland 2019...

Staffan Björkell ny chefredaktör för Landsbygdens Folk

SLC - Staffan Bjorkell Mw Liten
Foto: Mia Wikström

Centralstyrelsen för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. har idag valt Staffan Björkell, 34, till ny chefredaktör för medlemstidningen Landsbygdens Folk. Björkell, som sedan april 2018 fungerar som redaktör på LF, efterträder chefredaktör Micke Godtfredsen som pensionerar sig i vår.  Björkell, som är hemma i Sarfsalö i Lovisa, är till utbildningen agrolog samt politices kandidat med journalistik som huvudämne. Björkell har utöver...

ÖSP: Tomas Långgård fortsätter att leda ÖSP in i 2020 talet

Pressmeddelande från Österbottens svenska producentförbund r.f. Österbottens svenska producentförbund r.f. höstmöte har idag den 16.12 enhälligt återvalt Tomas Långgård från Malax till förbundets ordförande och Niclas Sjöskog från Purmo till förbundets viceordförande för år 2020. Jonny Kronqvist och Tommy Ehrs fortsätter i förbundsstyrelsen Av de i förbundsstyrelsen i tur att avgå omvaldes båda de ordinarie medlemmarna. Jonny Kronqvist (Nykarleby) med Robin Strand (Pedersöre)...

ÖSP: Österbottniska bönder levererar trygg mat

Uttalande från Österbottens svenska producentförbunds höstmöte 16.12.2019 Österbottens svenska producentförbund har idag firat 85-årsjubileum i samband med förbundets höstmöte, och kan konstatera att frågan var och hur vår mat produceras är mer aktuell än någonsin. Vi är väldigt stolta över våra österbottniska bönder och den mat vi producerar här. Österbotten är ett nationellt viktigt område för matproduktion, och ledande i produktionen av...

LEHDISTÖKUTSU: Yhteistyössä julkisista aterioista Suomessa ja Ruotsissa – median edustajat kutsutaan mukaan kouluvierailulle 11.12 klo 11 Espoossa

SLC - Offentlig Mat Mattanken Foto1 Mickan Thor Webb
Foto: Mickan Thor

Suomen ja Ruotsin välillä on ryhdytty yhteistyöhön ja kokemusten vaihtoon julkisten aterioiden ympärillä. Maat ovat edelläkävijöitä maailmassa ilmaisten julkisten aterioiden tarjoilussa oppilaille.   Maiden välisen yhteistyön tavoitteena on tiedonvaihto, koskien erityisesti julkisiin aterioihin liittyvää päätöksentekoa ja pedagogiikkaa, sekä julkisia hankintoja, osaamista ja tilastointia. Molemmissa maissa on kiinnostusta hankintojen laatuvaatimusten asettamiseksi, esimerkiksi liittyen antibioottien käyttöön tuotantoeläimillä, ja julkisten aterioiden terveystaloudellisiin näkökulmiin. Kansallisen...

Pressinbjudan: Samarbete kring offentliga måltider i Finland och Sverige – medias representanter inbjuds till skolbesök 11.12 kl. 11 i Esbo

SLC - Offentlig Mat Mattanken Foto1 Mickan Thor Webb
Foto: Mickan Thor

Mellan Finland och Sverige har inletts ett samarbete och erfarenhetsutbyte gällande offentliga måltider. Såväl Finland som Sverige är föregångare i världen när det gäller att erbjuda kostnadsfria offentliga måltider till skolelever. Avsikten med samarbetet länderna emellan är att lära av varandra när det gäller offentliga måltider, särskilt beträffande politiken och pedagogiken kring offentliga måltider, upphandling, kompetens och statistikföring. Båda länderna intresserar...

SLC:s fullmäktige: Kolsänkan tillhör markägaren

SLC - Granskott Mw

SLC:s förbundsfullmäktige tog vid sitt höstmöte i Vanda i dag kraftigt ställning för att kollagret och kolsänkan är markägarens egendom. Enligt gammal hävd, allemansrätten, har alla och envar rätt att röra sig i skog och mark samt plocka bär och svamp. Kollagret däremot omfattas inte av allemansrätten. Precis på samma sätt som marksubstans, grus och sand tillhör markägaren, hör också...