SLC: Samuel Jussila är Finlands unga producenters mästare 2020

Samuel Jussila från Janakkala har utsetts till vinnare i tävlingen unga producenters mästare 2020. Utsädesodlare Samuel Jussila sköter sin gård exemplariskt, fördomsfritt och miljömässigt hållbart anser juryn, som bestod av representanter från producentorganisationerna SLC och MTK. ”Alla odlare borde ta modell av honom”, berömmer juryn.Avsikten med tävlingen är att i branschen hitta en under 40-årig innovativ föregångare som driver en hållbar...

SLC ger ut handbok om enskilda vägar

SLC - Vaghandboken Parmar Webb

SLC ger ut väghandboken Förvaltning av enskilda vägar som hjälp för väglagens förtroendevalda och dem som är intresserade av frågor om enskilda vägar. Den nyutkomna handboken bygger på den nya lagen om enskilda vägar som trädde i kraft vid ingången av år 2019.  Det finns ett uppenbart behov av kunskap och information om den nya lagen, konstaterar Thomas Antas, vice ordförande för Svenska...

SLC: Regeringens klimatplan får inte äventyra matproduktionen eller skogsanvändningen

SLC - Granskott Mw Liten

Regeringens färdplan för ett klimatneutralt Finland som offentliggjordes på regeringens klimatmöte på måndagen (3.2) innehåller många möjligheter för det finländska jord- och skogsbruket. Enligt Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC finns de största möjligheterna i att öka kolbindningen i skogen och marken samt i att anpassa lantbruket till klimatförändringen. - Vi kommer noggrant att följa med det fortsatta och mer detaljerade arbetet med...

SLC söker skogsombudsman

SLC - Slc Soker Skogsombudsman Fb

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är en intresseorganisation för lantbrukssektorn med aktiva medlemsförbund och -föreningar i Svenskfinland. SLC söker nu en skogsombudsman som vikarierar ordinarie skogsombudsman Anders Portin under den tid han verkar som specialmedarbetare för minister Thomas Blomqvist. SLC, som representerar de finlandssvenska skogsägarna, söker nu forstmästare, skogsbruksingenjör eller en person med annan lämplig utbildning och erfarenhet till vikariatet som skogsombudsman för att sköta SLC:s nationella skogsbevakning....

PRESSMEDDELANDE: Finländska livsmedelsföretag starkt representerade i Tyskland - Finlands rykte som ett attraktivt matland stärks

SLC - Igw2020 Brandbild Banner

På konsumentmässan Grüne Woche i Berlin den 17–26 januari 2020 ska Finland presentera bland annat baljhavre, små bryggeriers prisbelönade öl och smaker från den rena nordliga naturen. Rollen som partnerland på mässan 2019 med temat Aus der Wildnis, Från den vilda naturen, gjorde Finland mer känt som ett mat- och turistland. Prognosen för värdet av Finlands livsmedelsexport till Tyskland 2019...

Staffan Björkell ny chefredaktör för Landsbygdens Folk

SLC - Staffan Bjorkell Mw Liten
Foto: Mia Wikström

Centralstyrelsen för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. har idag valt Staffan Björkell, 34, till ny chefredaktör för medlemstidningen Landsbygdens Folk. Björkell, som sedan april 2018 fungerar som redaktör på LF, efterträder chefredaktör Micke Godtfredsen som pensionerar sig i vår.  Björkell, som är hemma i Sarfsalö i Lovisa, är till utbildningen agrolog samt politices kandidat med journalistik som huvudämne. Björkell har utöver...

ÖSP: Tomas Långgård fortsätter att leda ÖSP in i 2020 talet

Pressmeddelande från Österbottens svenska producentförbund r.f. Österbottens svenska producentförbund r.f. höstmöte har idag den 16.12 enhälligt återvalt Tomas Långgård från Malax till förbundets ordförande och Niclas Sjöskog från Purmo till förbundets viceordförande för år 2020. Jonny Kronqvist och Tommy Ehrs fortsätter i förbundsstyrelsen Av de i förbundsstyrelsen i tur att avgå omvaldes båda de ordinarie medlemmarna. Jonny Kronqvist (Nykarleby) med Robin Strand (Pedersöre)...

ÖSP: Österbottniska bönder levererar trygg mat

Uttalande från Österbottens svenska producentförbunds höstmöte 16.12.2019 Österbottens svenska producentförbund har idag firat 85-årsjubileum i samband med förbundets höstmöte, och kan konstatera att frågan var och hur vår mat produceras är mer aktuell än någonsin. Vi är väldigt stolta över våra österbottniska bönder och den mat vi producerar här. Österbotten är ett nationellt viktigt område för matproduktion, och ledande i produktionen av...