SLC Unga

SLC Unga jobbar för att unga vill och har möjlighet att jobba inom lantbruket i Finland och kan livnära sig och sin familj med sitt yrke: Nu och i framtiden. SLC Unga är alla SLC medlemmar i åldern 15-40 år.