Markägarfrågor

Markägarens handbokFör att se detta måste du logga in.
Rättspraxis gällande tillstånd för marktäktFör att se detta måste du logga in.

På dessa sidor finner du information om enskilda vägar, dikning, elledningar och ersättningar, miljötillstånd, miljöskydd och naturskydd. För att läsa mer kan du som SLC-medlem logga in med din medlemsnummer via hänglåset i det övre högra hörnet. 

I Markägarens handbok har SLC haft som mål att kort kartlägga innehållet i den lagstiftning som gäller inom mark- och miljöpolitikens område och som berör SLC:s medlemmar. Handboken hittar du via länken invid och medlemmar kan även kostnadsfritt beställa handboken från SLC:s kansli (tel. 09 5860 460 eller info@slc.fi). 

SLC har även samlat praxis från HFD, förvaltningsdomstolen samt från rättslitteraturen som kan vara till stöd för beslut om tillstånd för bergsbrytning. Läs mer om rättspraxis gällande tillstånd för marktäkt via ovanstående länk. 

Är du intresserad av t.ex. våra arrendeavtalsmodeller hittar du dem under Material genom att logga in med din personliga medlemsnummer. Läs mer om inloggning till slc.fi.

Planläggning och skogsbruk

Planläggning kan försvåra eller till och med förhindra idkande av skogsbruk. Tapio har utarbetat två broschyrer som stöd då man kommer i kontakt med planläggningens utmaningar. 

Skogsägarens planläggningshjälp (på svenska, pdf) 

Planläggningens skogshjälp som utarbetats särskilt för tjänstemän, planläggare och beslutsfattare finns ännu enbart på finska: Kaavoituksen metsäapu (pdf)

Har du som SLC-medlem närmare frågor? Vänd dig gärna till ditt förbund eller SLC:s kansli för mera information

Mer från SLC