Bli medlem i SLC

Välkommen som medlem i SLC!

Vill du bli medlem i SLC? Om du är lantbrukare, studerande eller annars genom ditt medlemskap vill stöda landsbygden och den inhemska matproduktionen kan du fylla i det nedanstående formuläret om ansökan om medlemskap. Efter att du sänt in formuläret blir du kontaktad av ditt regionala landskapsförbund ÖSP, SLC Nyland, SLC Åboland eller ÅPF, som ger dig närmare information om medlemskapet, medlemsavgiften och sänder dig ett informationspaket. 

De personuppgifter som samlas in i samband med ansökan om medlemskap behövs för att organisationen ska kunna fullfölja sitt syfte. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på slc.fi/gdpr

Vill du bli medlem i en skogsvårdsförening som hör till SLC? Då kan du fylla i en ansökan om medlemskap här: www.mhy.fi/sv/blankett/bli-medlem-i-skogsvardsforeningen

Om du vill avsluta ditt medlemskap ska du ta kontakt med ditt eget producentförbund eller din egen skogsvårdsförening.

Förbund
Medlemsform

Meny