Medlemsförmåner

SLC - Bild1

​Det lönar sig att vara medlem i SLC

Genom att vara medlem i SLC är du med och hjälper producentorganisationen att påverka i för dig viktiga frågor samtidigt som du får den senaste informationen om vad som är aktuellt i lantbruket. Som medlem får du även medlemstidningen Landsbygdens Folk, Finlands främsta landsbygdstidning på svenska. Dessutom ger SLC-medlemskapet dig tillgång till intressebevakning och de sakkunnigtjänster som SLC erbjuder samt konkreta medlemsförmåner i form av rabatter på varor och tjänster. Medlemskapet ger dig också möjlighet att samverka med andra som verkar och bor på landsbygden.

Ditt SLC-medlemskort skickas årligen ut av landskapsförbunden i samband med medlemsfakturan. Håll kortet med dig för att vid kontakt med företag som erbjuder medlemsförmåner kunna styrka ditt SLC-medlemskap och uppge ditt medlemsnummer.

Som skogsägarmedlem via skogsvårdsföreningarna får du ta del av SLC:s medlemsförmåner samt får år 2021 fyra temanummer av Landsbygdens Folk med skogstema (9.4, 2.7, 22.10 och 3.12). Kolla med din egen skogsvårdsförening vilka egna medlemsförmåner de erbjuder. Skogsvårdsföreningsmedlemmarna får fortsättningsvis sitt eget medlemskort av den egna föreningen.

Medlemsförmåner

Media och nättjänster Försäkrings- och banktjänster SLC:s material och kurser Sakkunnigtjänster Energi och bränslen Jordbruksnära tjänster Fritid Välmående Förmåner för nya lantbrukare


Har du frågor om medlemskap och medlemsförmåner, kontakta SLC:s kommunikationschef Mia Wikström på tfn 050 355 3213 eller info@slc.fi. Du kan även vara i kontakt med ditt producentförbund eller din skogsvårdsförening.

Mer från SLC