Vad plockar du i din inhemska matkorg?

SLC - Slc Matkorgen 800X500

Åtta av tio munnar kan mättas med inhemsk mat. Med en självförsörjningsgrad på drygt 80 procent har Finland det bra ställt jämfört med många andra länder. Det är skönt att veta i dessa osäkra tider, då länder stänger sina gränser och vi inte kan lita på att transporterna mellan länder löper som vanligt. I Finland behöver vi inte oroa oss...

Inhemsk mat viktigare än någonsin

SLC - Shutterstock 1285742641 800X500

Coronaviruset (covid-19) har klassats som en pandemi av världshälsoorganisationen WHO. I Finland försöker vi på alla sätt begränsa smittspridningen för att skydda riskgrupperna, de äldre och de som har nedsatt immunförsvar. Resandet begränsas, stora möten förbjuds och handdesinfektionsmedlet har tagit slut i affärerna. De som kommit i kontakt med potentiellt smittade är försatta i karantän. Har du funderat på vad du sätter...

Mr Svinplanerare finslipar fri grisning

SLC - Johan Backlund 800X500
“Jag springer ofta med huvudet i väggen, men jag är bra på att dra ut det tillbaka”, säger grisproducent Johan Backlund i Oravais, en föregångare i Finland när det gäller fri grisning.

Finländsk köttproduktion håller världsklass, både när det gäller köttets kvalitet, djurens välmående och klimatavtryck. Producenterna finslipar sina arbetsmetoder så mycket börsen tillåter, men så länge råvarupriset på inhemskt kött är så lågt så kommer utvecklingen att gå långsamt. Ingen vågar höja butikspriserna, för då är risken att konsumenterna väljer utländskt kött som producerats under betydligt sämre förhållanden. Problemet är att handeln...

Knorren är ett gott tecken

SLC - Slc Gristema Knorr 800X500

I Finland får grisen behålla sin knorr. Det är ett tydligt tecken på att grisen mår bra, men det finns alltid något mer vi kan göra för att öka grisars och andra djurs välmående. Inom kort börjar en arbetsgrupp jobba för att uppmuntra finländska svinfarmare att övergå till fri grisning. För suggorna betyder det mer svängrum. Visste du att grisars svansar...

Matglädje vid julbordet

SLC - Shutterstock 351615422

När jag tänker tillbaka på min barndoms jular minns jag särskilt doften av pappas inlagda sillar, mammas kålrotslåda och rosollen med den rosa vispgrädden. Och så, min favorit, jullimpan som vår familjevän brukade baka till oss. Eftersom släkten berikats med många matglada själar har maten alltid stått i fokus då många vill dela med sig av allt det goda.  Julen är...

Förhållandena avgör skogsskötselmetoden

SLC - Virke Skogsmaskin2 Ah Webb

Den nuvarande skogslagen är i kraft sedan början av år 2014. Orsaken till att den då ändrades var att miljöorganisationerna, skogsägarorganisationerna och industrins organisationer alla kom till samma slutsats – att det är skäl att ge beslutanderätten till skogsägaren över hur skogen skall skötas. Det är alltid skogsägaren som vet vilka mål han eller hon har för sin skog och...

Skogsägaren är METSO-programmets hörnsten

SLC - Gran Jungfru Marienyckel Mw

METSO-programmet har varit en succé. Målet är att på frivillig väg få skogsägare att skydda ekologiskt värdefulla områden i sina skogar. Tack vare METSO-programmet har de tidigare ibland ganska djupa skyttegravarna och misstron mellan skogsägare och miljömyndigheter åtminstone delvis suddats ut. Speciellt efter det klumpiga agerandet då Natura-programmet uppgjordes för flera år sedan, var det viktigt att hitta metoder som...

Klimatsmarta köttätare - finns dom?

SLC - Slc Kott Utslapp Fran Ko Foto 1080X1080

Rött kött väcker känslor. Oron över klimatförändringen får oss att fundera på hur vi lever, och vad vi äter. Många pekar ut köttet som det stora problemet för klimatet, men så är det inte. Genom att välja finländskt och lokalproducerat kan även köttätare leva klimatsmart. En av vår tids viktigaste uppgifter är att bromsa klimatförändringen genom att minska mängden koldioxidutsläpp. Så...