Mark och miljö

SLC - Vinter Balar Landskap 2015 Webb

Mark och miljöfrågor är centrala

Frågor som berör markägande och miljö är centrala för hela lantbruksverksamheten. Hos oss kan du som enskild medlem, lokalavdelningen och även förbunden få rådgivning i enskilda miljö- och markpolitiska frågor som gäller lantbruksverksamhet.

På det nationella planet och på EU-nivå arbetar vi med miljö- och markpolitiska frågor genom opinionsbildning, politisk bevakning och påverkan. Våra sakkunniga bidrar till lagberedningen genom att medverka i arbetsgrupper på ministerienivå, kallas in som sakkunniga i riksdagsbehandlingen och genom att ge utlåtanden. Vi håller aktiv kontakt och samarbetar med olika myndigheter, organisationer och företag som har anknytning till miljö- och markpolitiska frågor.

Inom centralförbundet har vi även ett miljö- och markpolitiskt utskott och vi har representation i vår finskspråkiga systerorganisation MTK:s motsvarande utskott.

Vår nyaste upplaga av markägarens handbok kan du som medlem ladda ner gratis under material. 

Lantbruket och miljön är bundna till varandra. Produktionen av såväl mat som energi påverkar miljön och därför bär lantbrukarna även ansvar för att produktionen skall vara hållbar.

Miljön är central för jordbruket. Utan miljön har vi inget jordbruk samtidigt som jordbruket har stor inverkan på den. Därför värnar vi om hållbar livsmedelsproduktion. Det kan vi uppnå och upprätthålla genom att dels minska beroendet av fossila bränslen dels utnyttja förnybara naturresurser på ett ansvarsfullt sätt

Genom att bedriva jordbruk formar och upprätthåller vi vackra kulturlandskap. Det är inte många som vet det, men genom jordbruket skapar och bevarar vi även viktiga livsmiljöer för växter och djur som inte ingår i själva jordbruksproduktionen.

Tillsammans med andra sektorer bidrar jordbruket bl.a. till klimatförändringen och belastningen av vattenområden samt minskning av den biologiska mångfalden. Med hjälp av miljöstöden för jordbruket kan man på gårdsnivå bidra till att minimera dessa negativa effekter. Samhället bör ta gemensamt ansvar för miljöproblemen som förorsakas av livsmedelsproduktionen. Därför skall inte heller kostnader som följer miljöåtaganden enbart ersättas av producenterna. Miljöstöden möjliggör en sund och levande landsbygd.

Logga in och läs Markägarens handbokFör att se detta måste du logga in.

Mer från SLC