Spårbarhet

SLC - 17159316 1468404703209736 2354067518787794084 O

Ursprungsmärkningen a och o

Tack vare att den finländska matkedjan är kort och av första klass är det lätt att spåra de finländska produkternas ursprung ända till gårdsnivå. För att underlätta konsumenternas val i butiken är det viktigt att det finns tillräcklig produktinformation och tydlig ursprungsmärkning som är enkel att känna igen och tyda. Gott från Finland-märket och hjärtbladsmärket Rent inhemsk är symboler för inhemska livsmedel, som hjälper konsumenter att känna igen livsmedel av finländskt ursprung. Vissa företag märker även t.ex. köttets ursprung med producentens namn på förpackningen.

Gott från Finland

Gott från Finland-märket är ett ursprungsmärke för finländska förpackade livsmedel. Märket är frivilligt och kan användas av livsmedelsproducenter som tillverkar sina produkter i Finland av finländska råvaror. Märket ägs och administreras av Föreningen Matinformation rf. Gott från Finland-märket får användas tryckt på produktförpackningen eller etiketten på livsmedel som är tillverkade och förpackade i Finland och som innehåller minst 75 procent finländska råvaror. Kött, fisk, ägg och mjölk i produkten måste däremot vara 100 % finländska.

Rent inhemsk

Inhemska Trädgårdsprodukter rf:s hjärtbladsmärke Rent inhemsk är ett varumärke för finländska trädgårdsprodukter, d.v.s. grönsaker, bär, frukter, blommor och plantprodukter samt matpotatis. Hjärtbladsmärket garanterar att en produkt är 100 procent inhemsk och visar att en produkt uppfyller kraven för 1:a klass. Odlare och packerier som använder märket på sina produkter har tecknat ett avtal med Inhemska Trädgårdsprodukter rf om rätten att använda hjärtbladsmärket. I avtalet förbinder sig odlarna och packerierna att följa riktlinjerna för kvalitetsodling, där man fäster extra uppmärksamhet på produktionens miljöeffekter, personalens välbefinnande och produkternas säkerhet.

Våga fråga om matens ursprung

Producenternas krav är att det ur produkternas varudeklaration framgår ursprungsland både när det gäller bas- och förädlade livsmedel eftersom konsumenterna har rätt att känna till matens ursprung. Även restaurangmat borde ursprungsmärkas eftersom en allt större del av maten konsumeras på restauranger.

Undersökningar visar att de finländska konsumenterna vill få mera information om varifrån råvarorna kommer. För att ännu tydligare gentemot handeln och restauranger markera behovet av konsumentupplysning om matens ursprung uppmanar SLC konsumenter till aktivitet i t.ex. mataffären och i lunchrestaurangen. Våga fråga varifrån maten kommer helt enkelt. 

Tack vare de inhemska, övervakade ursprungsmärkena Gott från Finland och Rent inhemsk känner man enkelt igen att en produkt är finländsk.