Bonden möter skolan

Broschyr och affischer till grundskolans lägre klasser

Beställ material här

Broschyren inhemskt mat

SLC och Ungmartha lyfter tillsammans den inhemska maten på tallriken. Vi tycker att det är viktigt att barn och unga får skapa sig en uppfattning om varifrån den inhemska maten kommer och lära sig om hur vi i Finland lyckas producera bland den renaste och tryggaste maten i världen.

I vårt material riktat till grundskolans lägre klasser berättar vi mera om maten som produceras i Finland och vad du kan göra av den, bland annat via några enkla, läckra recept. Vårt material finns i form av en trevlig broschyr och elektroniskt på webbsidan www.inhemskmat.fi. På sidan finns även videoklipp, recept och länkar till annat intressant material.

Skolor kan kostnadsfritt beställa den tryckta broschyren Inhemsk mat från jord till bord som vi skickar per post.

Broschyren Inhemsk mat (pdf) www.inhemskmat.fi

Affischer om matens och skogsprodukternas väg

Vi erbjuder även nya illustrerade affischer som visar matens och skogsprodukternas väg från jord och skog till bord. De fyra affischerna berättar om grönsaker, spannmål, husdjur och skogen. Affischerna är storleken 50 x 70 cm och vikta i fyra delar. Vi postar affischerna kostnadsfritt till skolor och andra i Finland som vill använda dem i undervisningssyfte.

Grönsaker Spannmål Husdjur Skog

Kocka inhemskt för grundskolans 8:e klasser i huslig ekonomi

Från och med hösten 2023 får svenskspråkiga åttonde klassister med tillval i huslig ekonomi möjlighet att Kocka inhemskt. Konceptet är en modell för matfostran som har tagits fram av MTK tillsammans med Maaseudun Sivistysliitto MSL.

Konceptet är enkel att genomföra både för läraren i huslig ekonomi och för producentorganisationens lokalavdelningar och förbund. Förutom råvaror för både huvud- och efterrätt ingår i konceptet ett elektroniskt undervisningsmaterial på plattformen Moodle, ett tryckt recepthäfte som eleverna även kan ta med sig hem samt ett tilläggsmaterial för läraren. Det ingår även en Kahoot-frågesport som läraren håller tillsammans med eleverna. Huvudrätten och efterrätten tillreder eleverna tillsammans med läraren under en 90 minuters lektion. Centralförbundet SLC ersätter råvarornas kostnader.

All information om konceptet och hur det kan genomföras finns på plattformen Moodle.

Kocka inhemskt - Moodle

Bonden till skolan - skolan till gården

Det är även möjligt att under en lektion få besök av en bonde som berättar om sitt arbete och varifrån maten egentligen kommer. Eller är ni intresserade av att besöka en lantgård? Kontakta då SLC:s regionala producentförbund i Österbotten, Nyland, Åboland eller Åland i god tid – de kan hjälpa till med att hitta en bonde som kan ställa upp.

Kontaktuppgifterna till SLC:s regionala producentförbund:
ÖSP: tel. (06) 318 9200 eller osp@slc.fi
SLC Nyland: tel. (09) 601 588 eller nsp@slc.fi
SLC Åboland: tel. (02) 423 720 eller asp@slc.fi
ÅPF: tel. (018) 329 840 eller sue.holmstrom@landsbygd.ax

SLC på YouTube

Videon om jordbruk och matproduktion


Bondens dag-videon av ÖSP

Videon Maskinerna på gården (källa: Bonden i skolan, LRF)

Farmer Time Finland

Farmer Time kopplar ihop primärproducenter med olika grupper av barn och ungdomar. Barn- och ungdomsgrupper får genom digitalteknik online kontakt med gården och bonden via sin smarttelefon kan visa och berätta om det vardagliga arbetet med åkrar, djur, växter och maskiner.

Projekt Farmer Time Finlands verksamhetsområde är svenskspråkiga Österbotten, men projektets videon är öppna för alla intresserade. För mera information: https://www.farmertime.fi/

Se Farmer Time Finlands videon på YouTube:

Bra mat växer nära!

Matens ursprung berättar om produktionsförhållandena och vilka effekter produktionssätten har för till exempel miljön, djurens välbefinnande och vilka ämnen som hamnar i kroppen med födan. Är produktionsförhållandena och matens väg från jord till bord ansvarsfulla och hållbara?

Jord- och skogsbruksministeriets tvååriga kampanj som handlar om att värdesätta mat ska öka finländarnas medvetenhet om vad matens ursprung betyder: hur producerar vi mat i Finland och vad får vi när vi väljer närproducerat. Kampanjen följer matproduktionen på nio gårdar i olika delar av landet och söker svar på varför vår mat sägs vara världens renaste, ansvarsfullt producerad och spårbar. Här kan du lära känna några av gårdarna och hur maten produceras. Bra mat växer nära!

Mera information på jord- och skogsbruksministeriets kampanjsida mmm.fi/sv/bramatvaxernara

Utflykt till butiken

Studiehelheten Utflykt till butiken tar eleverna under ledning av läraren med till närbutiken för att lära sig om butiken och livsmedelskedjan. Med hjälp av materialet och butiksbesöket lär sig eleverna om frågor som anknyter till hållbar utveckling, konsumentkunskaper samt multilitteracitet. Det är möjligt att integrera studiehelheten som en del av olika läroämnen och helheten lämpar sig väl för att förverkliga läroplanens omfattande målsättningar.


Utflykt till butiken är en studiehelhet som S-gruppen och Föreningen Matinformation har skapat tillsammans för skolorna. Mera information och studiematerialet finns på https://www.ruokatieto.fi/utflykt-till-butiken eller bekanta dig med videomaterialet nedan.

MatRadarn – Barn och unga utforskar mat

Målet med MatRadarn är att ge barn och unga hälsosammare matvanor. MatRadarn strävar efter att ge barn ett genuint intresse för mat och jordbruksprodukter. Ett annat mål är att öka konsumtionen av mjölk och mjölkprodukter samt grönsaker, frukt och bär. Projektet riktar sig särskilt till barn och unga från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Andrahandsmålgruppen är fostrare, lärare och föräldrar.

De flesta barn och unga i Finland omfattas av Europeiska unionens skolprogram. Genom skolprogrammet stöds användningen av mjölk samt frukt och grönsaker från dagvården ända upp till andra stadiet. Syftet med systemet är att främja goda matvanor. I Finland är det landsbygdsverket som ansvarar för finansieringen av systemet. Projektet MatRadarn hör till de åtgärder som anknyter till skolprogrammet.

Projektet finansieras av Landsbygdsverket och genomförs i samarbete med kommunikationsbyrån Cocomms Oy, Evermade Oy, matkulturcentret Ruukku ry, Östra Finlands universitet och Ammattikeittiöosaajat Amko ry.

Läs mer på www.ruokatutka.fi

Ska du ta emot elever på din gård eller berätta om lantbruk i en skola?

Att hålla en lektion i lantbrukFör att se detta måste du logga in.

Ska du som jordbrukare ta emot barn och unga på din gård eller ska du till en skola och berätta om lantbruk. Här har vi sammanställt några enkla tips och vad du kan tänka på när du förbereder dig.

Dra gärna nytta av materialet på denna sida eller kontakta SLC:s kansli om du har andra behov av material och diskutera upplägg, vilka frågor du borde ta upp mm.


Kontakta oss för att beställa material eller en bonde till skolan

Mer från SLC