Skogsvårdsföreningarna

SLC - Skogsvardsforeningarna Bild Webben

Vid ingången av 2016 blev Skogsvårdsföreningen Österbotten, Skogsvårdsföreningen Södra Skogsreviret, Kimitonejdens skogsvårdsförening, Väståbolands skogsvårdsförening och Jeppo skogsvårdsförening medlemmar i SLC. Från ingången av 2018 är även Ålands skogsvårdsförening medlem i SLC. Kimitonejdens skogsvårdsförening ingår från 2019 i Södra Skogsreviret.

Idag har SLC fem skogsvårdsföreningar som föreningsmedlemmar, och via det är även ca 18 700 skogsägarmedlemmar i skogsvårdsföreningarna medlemmar i SLC. Skogsvårdföreningarna har självständig verksamhet i regionerna för sina medlemmar. På SLC sköts bevakningen av skogsfrågor av SLC:s skogsombudsman.

Ta gärna kontakt

Mer från SLC