Skogsvårds­föreningarna

SLC - Skogsvardsforeningarna Bild Webben

Vid ingången av 2016 blev Skogsvårdsföreningen Österbotten, Södra Skogsreviret, Kimitonejdens skogsvårdsförening, Väståbolands skogsvårdsförening och Jeppo skogsvårdsförening medlemmar i SLC. Från ingången av 2018 är även Ålands skogsvårdsförening medlem i SLC. 

Idag har SLC fem skogsvårdsföreningar som föreningsmedlemmar, och via det är även skogsägarmedlemmarna i föreningarna medlemmar i SLC. Skogsvårdföreningarna har självständig verksamhet i regionerna för sina medlemmar. På SLC sköts bevakningen av skogsfrågor av SLC:s skogsombudsman. 

Ta gärna kontakt

Meny