Skogsvårdsföreningarna

SLC - Skogsvardsforeningarna Bild Webben

SLC har nio medlemsförbund, varav fem skogsvårdsföreningar. Vid ingången av 2016 blev Skogsvårdsföreningen Österbotten, Skogsvårdsföreningen Södra Skogsreviret, Kimitonejdens skogsvårdsförening, Väståbolands skogsvårdsförening och Jeppo skogsvårdsförening medlemmar i SLC. Från ingången av 2018 är även Ålands skogsvårdsförening medlem i SLC. Kimitonejdens skogsvårdsförening uppgick 2019 i Södra Skogsreviret.

Alla skogsägarmedlemmar i de svenska skogsvårdsföreningarna är även medlemmar i centralförbundet SLC och får därmed medlemstidningen Landsbygdens Folks skogsnummer. Skogsägarmedlemmar kan även använda SLC:s medlemsförmåner samt medlemsförmåner som MTK Hankinnat erbjuder MTK:s och SLC:s producent- och skogsägarmedlemmar.

Skogsvårdsföreningarna har självständig verksamhet i regionerna för sina medlemmar.

På SLC leds intressebevakningen i skogsfrågor av SLC:s skogsombudsman i aktivt samarbete med SLC:s skogsutskott, de svenska skogsvårdsföreningarna och MTK:s skogsägarlinje. SLC:s skogsombudsman arbetar med många olika slags intressebevakningsfrågor av principiell karaktär som berör skogen och skogsägarnas intressen.

Ta gärna kontakt:

Mer från SLC