Välmående

SLC - Slc Lapptrask Web 8

Det är inte bara odlingarna, produktionsdjuren och skogen som behöver god skötsel och välmående. Även bonden och landsbygdsföretagaren behöver ta hand om sig och sin hälsa för att orka i arbetet. 

Landsbygdens stödpersonnätverk erbjuder stödpersoner och samtalshjälp om du behöver någon att tala med. Via Semesterstöd kan personer som har ett motiverat behov av semester och rekreation ansöka om semesterstöd. 

LPA:s webbsidor kan du läsa mer om hjälp vid krissituationer. Under 2017 pågår även LPA:s projekt Ta hand om bonden, via vilket jordbrukare som hamnat i svårigheter kan få hjälp. Genom att ansöka om en köptjänstförbindelse från LPA kan jordbrukaren skaffa tjänster inom t.ex. social- och hälsovård, ekonomi eller juridik till ett värde av högst 500 euro. 

SLC och medlemsförbunden ordnar även bl.a. Måbra-dagar, rehabiliteringskurser och utbildning för tidigt ingripande. Aktuell kursinformation hittas i Landsbygdens Folk och under Evenemang. För mera information om SLC:s kurser och utbildningar, ta kontakt med SLC:s informatör 09 5860 460, info@slc.fi eller ditt eget landskapsförbund.

Stödperson Ta hand om bonden Semesterstöd Kurser om välmående Hjälp vid kriser

Mer från SLC