SLC - Vete

Material om lantbruket i Finland när du behöver det

Ibland kan det finnas behov av material om lantbruket och allt som ingår däri. Det kan vara frågan om en lektion för skolelever i årskurs tre eller en grupp studerande som ska besöka en gård för att i sin tur kunna lära ut om matens väg från jord till bord. Eller våra avtalsmallar för medlemmar - dem kommer du åt genom att logga in.

Här har vi samlat material som vi upplever kan vara till nytta för såväl medlemmar som lärare, studerande som andra lantbruksintresserade. En del av materialet som samlas här är låst och endast till för våra medlemmar - som du är naturligtvis välkommen att bli!

För att komma åt materialet som är låst måste du som medlem logga in. Det gör du genom ditt personliga tiosiffriga SLC-medlemsnummer (exempel: 9123045678). Lösenordet är de sex sista siffrorna i ditt medlemsnummer (exempel: 045678).  

Vi uppdaterar materialet och lägger till material allteftersom. Om du som är medlem upplever att du har behov av något material som inte finns här än hör av dig till oss. 

För medlemmar om enskilda vägar

 • pdf Anmalan Om Vaglagets Beslut

  Anmalan Om Vaglagets Beslut

  För att se detta måste du logga in.

 • pdf Avtal Om Anvandning Av Vag

  Avtal Om Anvandning Av Vag

  För att se detta måste du logga in.

 • pdf Grunduppgifter For Vagenhetsberakning

  Grunduppgifter For Vagenhetsberakning

  För att se detta måste du logga in.

 • pdf Slc Forvaltning Av Enskilda Vagar Webb

  Slc Forvaltning Av Enskilda Vagar Webb

  För att se detta måste du logga in.

Närmat och direktförsäljning

För medlemmar: arrendeavtal

 • pdf Arrendeavtal Med Stodratter

  Arrendeavtal Med Stodratter

  För att se detta måste du logga in.

 • pdf Arrendeavtal Utan Stodratter

  Arrendeavtal Utan Stodratter

  För att se detta måste du logga in.

 • pdf Jaktarrendeavtal

  Jaktarrendeavtal

För medlemmar: rekommendationsavtal för jordkabelprojekt

 • docx Avtalsmall för nyttjanderätt vid jordkabelprojekt (svenska)

  Avtalsmall för nyttjanderätt vid jordkabelprojekt (svenska)

  Avtalsmallen har godkänts av MTK, SLC och Finsk Energiindustri rf...

  För att se detta måste du logga in.

 • docx Avtalsmall för nyttjanderätt vid jordkabelprojekt (finska)

  Avtalsmall för nyttjanderätt vid jordkabelprojekt (finska)

  Avtalsmallen har godkänts av MTK, SLC och Finsk Energiindustri rf...

  För att se detta måste du logga in.

 • docx Avtalsmall för nyttjanderätt vid jordkabelprojekt (engelska)

  Avtalsmall för nyttjanderätt vid jordkabelprojekt (engelska)

  Avtalsmallen har godkänts av MTK, SLC och Finsk Energiindustri rf...

  För att se detta måste du logga in.

För medlemmar: rekommendationsavtal för rätt att använda ledningsområde

 • pdf Rekommendationsavtal om rätt att använda ledningsområde

  Rekommendationsavtal om rätt att använda ledningsområde

  Avtalsmall enligt det rekommendationsavtal om ledningar som grävs ner i...

  För att se detta måste du logga in.

För medlemmar: modellavtal för grundande av friluftsled

För medlemmar om markägande

 • pdf Markägarens handbok

  Markägarens handbok

  Handboken är skriven av SLC:s jurist Mikaela Strömberg-Schalin och innehåller...

  För att se detta måste du logga in.

För medlemmar om media & kommunikation

 • pdf Guide till sociala medier

  Guide till sociala medier

  Some-guiden är för dig som funderar på eller vill aktivera...

  För att se detta måste du logga in.

 • pdf Riktlinjer för SLC:s kommunikation

  Riktlinjer för SLC:s kommunikation

  SLC:s strategiska riktlinjer för kommunikation

  För att se detta måste du logga in.

För ditt och gårdens bästa

För skolan

För dig som är intresserad

Om SLC

Tips för dig som ska ta emot en skolgrupp eller Matskola?