Krismöte i EU på grund av giftäggen

Bryssel 11.08.2017, 09:57

Utrikes

EU ska hålla krismöte med anledning av skandalen med giftägg. I mötet deltar ministrar från länderna som berörs av skandalen, uppger EU:s hälsokommissionär.
Kommissionären VytenisAndriukaitis säger att representanter från alla EU-länders myndigheter som ansvarar för livsmedelssäkerhet också ska delta.
Mötet hålls genast när all information man behöver har samlats in.
Giftäggsskandalen uppdagades i början av augusti när det framkom att man hittat höga halter av insektsgift i nederländska ägg. (FNB)

FNB