Anton Nilsson

Sfp - Åland

Redan som barn tyckte jag om att lyssna på hur min farfar från Burträsk i Västerbotten berättade om sitt skogsbruk. Lika självklart som det var för honom då är det självklart för mig idag att skogsbruket är viktigt. För jobben och för klimatet såklart, men inte bara det. När jag pratar med vänner från andra delar av EU märker jag tydligt att vi i Finland och på Åland har en alldeles speciell relation till skogen. För oss är det en naturlig del av våra liv och något vi verkligen bryr oss om.

Växande skog räddar klimatet: - Med hjälp av hållbart skogsbruk kan Finland nå klimatmålen.
Ja
Finlands skogsägare är riktiga klimathjältar: - När man sköter skogen, planterar, röjer och anlägger ungskog garanterar man att skogens kolbindningsförmåga på sikt hålls hög.
Ja
Finlands skogsägare planterar 150 miljoner träd varje år: - Skogarnas mångfald tryggas bäst genom frivilliga naturvårdsåtgärder och frivilligt miljöskydd.
Ja
Bygga i trä minst 33 % klimatsmartare än betong: - Samhället bör främja ett aktivare byggande i trä i Finland.
Ja
100 miljoner människor använder finländskt, miljövänligt trä: - Det viktigaste målet i klimatarbetet är en övergång från fossila till förnyelsebara bränslen och material.
Ja
Skogsbruk ger jobb för 100 000 finländare: - Ett ökat hållbart virkesuttag i kombination med tillräckliga satsningar på forskning och produktutveckling är avgörande för att kunna ersätta plaster och konstfiber med kolbindande trämaterial.
Ja