Åsa Gustafsson

Sfp - Egentliga Finland

Vårt lands natur och skog är något vi skall ta vara på så att de kommande generationerna får leva i ett land med skogar. I mitt tidigare arbete inom barnskyddet har jag alltid tagit med de barn och unga ut i skogen. Det lugnar och ger energi. Som en långvarig brukshundsägare är skogen en del av mitt vardagliga liv. Jag uppskattar mycket det arbete som alla våra skogsägare gör för vårt land, våra medborgare och vår framtid.

Växande skog räddar klimatet: - Med hjälp av hållbart skogsbruk kan Finland nå klimatmålen.
Ja
Finlands skogsägare är riktiga klimathjältar: - När man sköter skogen, planterar, röjer och anlägger ungskog garanterar man att skogens kolbindningsförmåga på sikt hålls hög.
Ja
Finlands skogsägare planterar 150 miljoner träd varje år: - Skogarnas mångfald tryggas bäst genom frivilliga naturvårdsåtgärder och frivilligt miljöskydd.
Ja
Bygga i trä minst 33 % klimatsmartare än betong: - Samhället bör främja ett aktivare byggande i trä i Finland.
Ja
100 miljoner människor använder finländskt, miljövänligt trä: - Det viktigaste målet i klimatarbetet är en övergång från fossila till förnyelsebara bränslen och material.
Ja
Skogsbruk ger jobb för 100 000 finländare: - Ett ökat hållbart virkesuttag i kombination med tillräckliga satsningar på forskning och produktutveckling är avgörande för att kunna ersätta plaster och konstfiber med kolbindande trämaterial.
Ja