Christoffer "Toffe" Hällfors

Sfp

Jag är själv skogsägare med ca 60 ha skog och är också en aktiv jägare. Det betyder att jag rör mig mycket i skogen och njuter av det. Skogen är en del av mitt liv. Jag försöker själv fundera på viltvården också i skötseln av min egen skog men mycket också på hur jag får skogen att växa på ett hållbart sätt. För att vi i framtiden ska kunna ha en levande landsbygd i Finland så behöver vi en hållbar skogspolitik men man måste också få bedriva ett aktivt skogsbruk. Jag tror att växande skog är den bästa kolsänkan och då är det också en stor del i lösningen till klimatförändringen.

Växande skog räddar klimatet: - Med hjälp av hållbart skogsbruk kan Finland nå klimatmålen.
Ja
Finlands skogsägare är riktiga klimathjältar: - När man sköter skogen, planterar, röjer och anlägger ungskog garanterar man att skogens kolbindningsförmåga på sikt hålls hög.
Ja
Finlands skogsägare planterar 150 miljoner träd varje år: - Skogarnas mångfald tryggas bäst genom frivilliga naturvårdsåtgärder och frivilligt miljöskydd.
Ja
Bygga i trä minst 33 % klimatsmartare än betong: - Samhället bör främja ett aktivare byggande i trä i Finland.
Ja
100 miljoner människor använder finländskt, miljövänligt trä: - Det viktigaste målet i klimatarbetet är en övergång från fossila till förnyelsebara bränslen och material.
Ja
Skogsbruk ger jobb för 100 000 finländare: - Ett ökat hållbart virkesuttag i kombination med tillräckliga satsningar på forskning och produktutveckling är avgörande för att kunna ersätta plaster och konstfiber med kolbindande trämaterial.
Ja