Filip Björklöf

Sfp

Eftersom jag har växt upp på landsbygden med jord-och skogsbrukande föräldrar har jag tillbringat en hel del tid i skogen. Jag har även själv varit med inom arbetet med skogsskötsel; plantering, röjning och gallring. Förutom de ekologiska och ekonomiska värden som skogen tillhandahåller är skogen för mig även viktig som rekreation.

Våra över 600 000 privata skogsägare garanterar en mångfald i skogsskötsel, hur skogen utvecklas och används. Vår skog är fortfarande vårt gröna guld med stor ekonomisk, ekologisk och samhällelig nytta.

Växande skog räddar klimatet: - Med hjälp av hållbart skogsbruk kan Finland nå klimatmålen.
Ja
Finlands skogsägare är riktiga klimathjältar: - När man sköter skogen, planterar, röjer och anlägger ungskog garanterar man att skogens kolbindningsförmåga på sikt hålls hög.
Ja
Finlands skogsägare planterar 150 miljoner träd varje år: - Skogarnas mångfald tryggas bäst genom frivilliga naturvårdsåtgärder och frivilligt miljöskydd.
Ja
Bygga i trä minst 33 % klimatsmartare än betong: - Samhället bör främja ett aktivare byggande i trä i Finland.
Ja
100 miljoner människor använder finländskt, miljövänligt trä: - Det viktigaste målet i klimatarbetet är en övergång från fossila till förnyelsebara bränslen och material.
Ja
Skogsbruk ger jobb för 100 000 finländare: - Ett ökat hållbart virkesuttag i kombination med tillräckliga satsningar på forskning och produktutveckling är avgörande för att kunna ersätta plaster och konstfiber med kolbindande trämaterial.
Ja