Heidi Seppälä

Sfp - Nyland

Jag är andra den generationen i min släkt som fötts och vuxit upp i stadsmiljö. Mina rötter är ute på landsbygden. Skog och natur är en viktig del av mig och vi uppfostrar våra barn till att respektera naturen. Någon dag kommer även jag förhoppningsvis att vara skogsägare. Jag är gift med Teuvo som efter en generationsväxling tagit över sin fars ekologiska jordbruk i Vichtis. Min man är även skogsägare.

Växande skog räddar klimatet: - Med hjälp av hållbart skogsbruk kan Finland nå klimatmålen.
Ja
Finlands skogsägare är riktiga klimathjältar: - När man sköter skogen, planterar, röjer och anlägger ungskog garanterar man att skogens kolbindningsförmåga på sikt hålls hög.
Ja
Finlands skogsägare planterar 150 miljoner träd varje år: - Skogarnas mångfald tryggas bäst genom frivilliga naturvårdsåtgärder och frivilligt miljöskydd.
Nej
Bygga i trä minst 33 % klimatsmartare än betong: - Samhället bör främja ett aktivare byggande i trä i Finland.
Ja
100 miljoner människor använder finländskt, miljövänligt trä: - Det viktigaste målet i klimatarbetet är en övergång från fossila till förnyelsebara bränslen och material.
Ja
Skogsbruk ger jobb för 100 000 finländare: - Ett ökat hållbart virkesuttag i kombination med tillräckliga satsningar på forskning och produktutveckling är avgörande för att kunna ersätta plaster och konstfiber med kolbindande trämaterial.
Ja