Ida-Maria Skytte

Sfp - Vasa

Jag har alltid trivts otroligt bra ute i naturen och ute i skogen. Det är där som jag känner mig lugn och där som jag samlar energi. Eftersom klimatförändringen är vår tids största utmaning så måste vi alla dra vårt strå till stacken för att tackla den. Tack vare våra kolbindande skogar, vår forskning och våra innovationer kan Finland bli världsledande då det kommer till aktivt klimatarbete, bara vi verkligen satsar. Det är dags att satsa.

Växande skog räddar klimatet: - Med hjälp av hållbart skogsbruk kan Finland nå klimatmålen.
Ja
Finlands skogsägare är riktiga klimathjältar: - När man sköter skogen, planterar, röjer och anlägger ungskog garanterar man att skogens kolbindningsförmåga på sikt hålls hög.
Ja
Finlands skogsägare planterar 150 miljoner träd varje år: - Skogarnas mångfald tryggas bäst genom frivilliga naturvårdsåtgärder och frivilligt miljöskydd.
Ja
Bygga i trä minst 33 % klimatsmartare än betong: - Samhället bör främja ett aktivare byggande i trä i Finland.
Ja
100 miljoner människor använder finländskt, miljövänligt trä: - Det viktigaste målet i klimatarbetet är en övergång från fossila till förnyelsebara bränslen och material.
Ja
Skogsbruk ger jobb för 100 000 finländare: - Ett ökat hållbart virkesuttag i kombination med tillräckliga satsningar på forskning och produktutveckling är avgörande för att kunna ersätta plaster och konstfiber med kolbindande trämaterial.
Ja