Kaj Lindqvist

Sfp - Nyland

Jag vandrar i skogen och plockar bär och svamp. Äger så "mycket skog" att jag hugger själv min ved som jag använder för uppvärmning. I egenskap av kommunstyrelsens ordförande i Sibbo och tidigare medlem i Nylands förbunds fullmäktige är frågor gällande naturvärden kontra skogsvård bekanta vid behandling av kommunens generalplaner och Nylands landsskapsplan (bl.a. Luo områdena/Sibbo Storskog/lovbestämmelser). Jag har i dessa frågor också varit i kontakt med lokala skogsexperter.

I valmaskinerna gällande temat har jag svarat följande; "Jag vill att Finland i uträkningen av kolsänkor eftersträvar lösningar som baserar sig på forskning och rättvist beaktar skogarnas omständigheter. Samtidigt krävs det aktiv skogsvård." I Sibbo bygger vi nu också våningshus av trä.

Växande skog räddar klimatet: - Med hjälp av hållbart skogsbruk kan Finland nå klimatmålen.
Ja
Finlands skogsägare är riktiga klimathjältar: - När man sköter skogen, planterar, röjer och anlägger ungskog garanterar man att skogens kolbindningsförmåga på sikt hålls hög.
Ja
Finlands skogsägare planterar 150 miljoner träd varje år: - Skogarnas mångfald tryggas bäst genom frivilliga naturvårdsåtgärder och frivilligt miljöskydd.
Ja
Bygga i trä minst 33 % klimatsmartare än betong: - Samhället bör främja ett aktivare byggande i trä i Finland.
Ja
100 miljoner människor använder finländskt, miljövänligt trä: - Det viktigaste målet i klimatarbetet är en övergång från fossila till förnyelsebara bränslen och material.
Ja
Skogsbruk ger jobb för 100 000 finländare: - Ett ökat hållbart virkesuttag i kombination med tillräckliga satsningar på forskning och produktutveckling är avgörande för att kunna ersätta plaster och konstfiber med kolbindande trämaterial.
Ja