Niclas Sjöskog

Sfp - Vasa

Jag är själv skogsägare och jägare. Jag värmer mina byggnader med flis från egen skog. Jag kommer att jobba för ett skogsbruk där vi fortsättningsvis satsar på skogsvård, avverkningar och planteringar i den takt som vårt nationella skogsprogram rekommenderar. Jag kommer också att arbeta för att den privata äganderätten inte får inskränkas, utan att skogsägarna själva ska få bestämma om hur de vill förvalta sin egendom. Skogsägarna har på ett ansvarsfullt sätt hittills ökat våra skogstillgångar, och det finns alla möjligheter att fortsätta med det och samtidigt göra en stor klimatgärning.

Växande skog räddar klimatet: - Med hjälp av hållbart skogsbruk kan Finland nå klimatmålen.
Ja
Finlands skogsägare är riktiga klimathjältar: - När man sköter skogen, planterar, röjer och anlägger ungskog garanterar man att skogens kolbindningsförmåga på sikt hålls hög.
Ja
Finlands skogsägare planterar 150 miljoner träd varje år: - Skogarnas mångfald tryggas bäst genom frivilliga naturvårdsåtgärder och frivilligt miljöskydd.
Ja
Bygga i trä minst 33 % klimatsmartare än betong: - Samhället bör främja ett aktivare byggande i trä i Finland.
Ja
100 miljoner människor använder finländskt, miljövänligt trä: - Det viktigaste målet i klimatarbetet är en övergång från fossila till förnyelsebara bränslen och material.
Ja
Skogsbruk ger jobb för 100 000 finländare: - Ett ökat hållbart virkesuttag i kombination med tillräckliga satsningar på forskning och produktutveckling är avgörande för att kunna ersätta plaster och konstfiber med kolbindande trämaterial.
Ja