Sandra Berqvist

Sfp - Egentliga Finland

Jag är själv skogsägare och vuxit upp på en gård i Nagu där skogsbruk varit en naturlig del av verksamheten på gården. Som barn minns jag att de bästa lekplatserna var just i skogen och där tillbringade vi massor med tid. Nu när jag har egna barn känns det härligt att se att skogen och naturen är lika viktig för dem som den är för mig. Jag är en skogskandidat för att jag vill poängtera hur viktigt ett hållbart skogsbruk är både för naturen, för skogsägarna och för finländarna.

Växande skog räddar klimatet: - Med hjälp av hållbart skogsbruk kan Finland nå klimatmålen.
Ja
Finlands skogsägare är riktiga klimathjältar: - När man sköter skogen, planterar, röjer och anlägger ungskog garanterar man att skogens kolbindningsförmåga på sikt hålls hög.
Ja
Finlands skogsägare planterar 150 miljoner träd varje år: - Skogarnas mångfald tryggas bäst genom frivilliga naturvårdsåtgärder och frivilligt miljöskydd.
Ja
Bygga i trä minst 33 % klimatsmartare än betong: - Samhället bör främja ett aktivare byggande i trä i Finland.
Ja
100 miljoner människor använder finländskt, miljövänligt trä: - Det viktigaste målet i klimatarbetet är en övergång från fossila till förnyelsebara bränslen och material.
Ja
Skogsbruk ger jobb för 100 000 finländare: - Ett ökat hållbart virkesuttag i kombination med tillräckliga satsningar på forskning och produktutveckling är avgörande för att kunna ersätta plaster och konstfiber med kolbindande trämaterial.
Ja