Thomas Blomqvist

Sfp - Nyland

Jag äger själv skog och sköter den enligt skogsrevirets instruktioner med utomstånde arbetskraft. Jag har växt upp på den gård jag brukar i dag och dit hör alltså också skog. Min kännedom om praktiskt skogsbruk är tack vare det här på en hyfsat god nivå. Dessutom har jag i snart femton års tid innehaft olika förtroendeuppdrag inom producentrörelsen (SLC och SLC Nyland) som gett mig en god insyn i skogspolitiken och också rätt bra kunskaper.

För mig personlgen har skogen alltid varit viktig på många sätt. Som politisk beslutsfattare anser att skogen är en enormt viktig tillgång för Finland. Framför allt i ekonomiskt hänseende, men en välskött och växande skog är också en stor tillgång i kampen mot klimatförändringen.

Växande skog räddar klimatet: - Med hjälp av hållbart skogsbruk kan Finland nå klimatmålen.
Ja
Finlands skogsägare är riktiga klimathjältar: - När man sköter skogen, planterar, röjer och anlägger ungskog garanterar man att skogens kolbindningsförmåga på sikt hålls hög.
Ja
Finlands skogsägare planterar 150 miljoner träd varje år: - Skogarnas mångfald tryggas bäst genom frivilliga naturvårdsåtgärder och frivilligt miljöskydd.
Ja
Bygga i trä minst 33 % klimatsmartare än betong: - Samhället bör främja ett aktivare byggande i trä i Finland.
Ja
100 miljoner människor använder finländskt, miljövänligt trä: - Det viktigaste målet i klimatarbetet är en övergång från fossila till förnyelsebara bränslen och material.
Ja
Skogsbruk ger jobb för 100 000 finländare: - Ett ökat hållbart virkesuttag i kombination med tillräckliga satsningar på forskning och produktutveckling är avgörande för att kunna ersätta plaster och konstfiber med kolbindande trämaterial.
Ja